SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Jubileusz 25-lecia Centrum Formacji Maryjnej

Decyzją władz Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w licheńskim sanktuarium 2 lipca 1997 roku  do istnienia powołano ośrodek formacyjny Centrum Formacji Maryjnej. Dyrektorem Centrum, pełniącym tę funkcję do dzisiaj, został ks. dr Janusz Kumala MIC, obecny kustosz sanktuarium.    

Zadaniem Centrum jest troska o maryjne oblicze Kościoła. Jego prace inspiruje motto: „Poznawać Maryję – Umiłować Maryję – Naśladować Maryję”. Centrum szerzy pogłębioną i zgodną z nauczaniem Kościoła pobożność i teologię maryjną. Promuje styl życia chrześcijańskiego inspirowany osobą Niepokalanej Matki Pana, naszej Siostry i Nauczycielki w pielgrzymce wiary. Kształtuje maryjną pobożność ludową, widząc w niej jedną z dróg nowej ewangelizacji. Promuje historię i duchowość mariańską.

Centrum organizuje i prowadzi rekolekcje maryjne, których tematyka inspiruje się osobą Matki Bożej. Organizuje sympozja i sesje naukowe.

Redaguje i wydaje czasopisma, książki i modlitewniki, przede wszystkim o tematyce maryjnej.

Więcej o nas na www.maryja.pl

Condividi il post

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su pinterest
Condividi su print
Condividi su email
X