SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Służyć jak uczeń Mistrza. Msza św. podczas kapituły prowincjalnej

Ks. Tomasz Nowaczek MIC, ustępujący przełożony prowincjalny Zgromadzenia Księży Marianów, przewodniczył Mszy św. sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej (7 marca 2023 r.). Razem z nim modlili się wszyscy uczestnicy trwającej w Licheniu kapituły prowincalnej mariańskiego zgromadzenia, którzy wybiorą nowego przełożonego prowincjalnego.

msza w bazylice podczas kapituły ks. Nowaczek
msza w bazylice podczas kapituły

W homilii marianin odniósł się do posługi przełożonego prowincjalnego, którą sprawował przez 6 lat. – W rozumieniu ludzkim wybór przełożonego prowincji to naznaczenie pewnej osoby do sprawowania władzy, do zarządzania. Tymczasem w naszej tradycji zakonnej i w rozumieniu Kościoła, to wyznaczenie kogoś do posługi władzy. A w tym jest zasadnicza różnica. Posługa władzy, to posługa brata dla braci, którzy nie muszą być przyjemni czy łatwi w codziennym kontakcie. Często bywają wyzwaniem, które się nosi i w myślach, i w sercu. Są to doświadczania, podczas których człowiek pyta o wiarę, przede wszystkim własną.

Ksiądz prowincjał zachęcał do refleksji nad słowami Ewangelii: – Ważna jest kwestia bycia uczniem wobec Nauczyciela i Mistrza. On nie musi wyjaśnić mi wszystkiego, ale ze sprawiedliwości odda mi to, co sam zamierzył, ponieważ jest moim Stwórcą.  Rozwinie moje talenty w najlepszej mierze, aby posługa była najbardziej skuteczna, aby owo uniżenie w posłuszeństwie, wzorem Jezusa Chrystusa, mogło przechodzić przez doświadczenia, które są naznaczone krzyżem i cierpieniem – mówił ks. Nowaczek. Zaznaczył też, że aby prawdziwie stać się uczniem, należy uczciwie stanąć przed Panem Bogiem i odpowiedzieć sobie na pytania: czy we mnie jest mentalność dziecka, lub bardziej syna, i ucznia?

– Jeśli tak, to nie mylę się w swoim poznawaniu i rozeznawaniu i podążam za tym, który jest moim Ojcem i który zaczeka, kiedy nie nadążam. Jeśli nie, to muszę być bardzo ostrożny, ponieważ może mi towarzyszyć mentalność, o której wspomina prorok Izajasz – mentalność człowieka cynicznego, który ma z góry wyznaczone tezy przykłada je do różnych ludzi. Na ich podstawie ocenia i nie czyni sprawiedliwości, bo się nie rozwija. W swoim cynizmie gubi innych – podkreślił.

Kończąc, ks. Nowaczek zachęcał do modlitwy do Ducha Świętego o poszukiwanie poprawnych odpowiedzi – szczerych, otwartych na pytania o synostwo i o bycie uczniem, czyli podstawy do braterstwa i podstawy dla wzajemnej posługi we władzy i posłuszeństwie.

Condividi il post