SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Miłość to dar z siebie – dzień promocji honorowego oddawania krwi w licheńskim sanktuarium

Dzień promocji honorowego oddawania krwi pod hasłem „Twoja krew może ocalić komuś życie” odbył się w licheńskim sanktuarium 14 maja, z okazji zbliżającej się 103. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Od godz. 9.30 na pielgrzymów krwiodawców czekali specjaliści z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
Po wypełnienia kwestionariusza chętni do podzielenia się cennym darem byli kwalifikowani do zabiegu przez lekarza. – Usłyszałem o tej akcji i uznałem, że to dobry moment, by oddać krew. Zwykle starałem się zorganizować na to czas w ciągu tygodnia, ale weekend był dobrą okazją. Staram się oddawać krew regularnie, choć ostatnio częściej osocze. To piękna akcja pomocy osobom, które tego potrzebują. Na ile mogę, robię coś dla drugiego człowieka – mówi Jacek Pawłowski, który oddał krew w licheńskim sanktuarium.
Podczas akcji zarejestrowało się 36 osób, a do oddania krwi zakwalifikowało się 18. Oprócz pielgrzymów do punktu zgłosiły się też siostry anuncjatki z zakonu klauzurowego znajdującego się w grąblińskim lesie na terenie licheńskiego sanktuarium.
– Chrystus pyta dziś każdego w Ewangelii o miłość do Boga i drugiego człowieka. Również dzielenie się cennym darem krwi jest sposobem na okazanie miłości bliźniemu. Kiedy oddajemy krew, to dzielimy się swoim życiem, okazujemy konkretną pomoc osobom w potrzebie – mówił na początku południowej Mszy św. ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży marianów, który przewodniczył Eucharystii. Marianin podkreślił, że Eucharystia jest pokarmem w drodze do nieba, a Bóg czyni z nas swoje mieszkanie. 

W słowach homilii ks. Binda przypomniał o pomocy Ducha Świętego, który wycisza serca wierzących i otwiera je na głos Boga. – Maryja słucha Boga, rozważa Jego słowo i je wypełnia. Jako pierwsza chrześcijanka Matka Boża chce, abyśmy zauważyli, że Pan Bóg do nas mówi, a nie zawsze go słyszymy. Dlatego potrzebujemy asystencji Ducha Świętego i prosimy o Jego obecność – mówił, zaznaczając, że okres wielkanocny kończy się ważną dla katolików uroczystością Zesłania Ducha Świętego.  

Podkreślił, że w odczytanej Ewangelii Pan Jezus wyjaśnia, w jaki sposób osoba wierząca powinna potwierdzić swoją tożsamość, która wyraża się w świadectwie życia. – Świadek mówi swoim życiem. Czy mogę uważać się za ucznia Chrystusa, jeśli odrzucam Jego przykazania lub poprawiam Jego naukę? Miłość to bezinteresowny dar z siebie dla drugich – stwierdził ks. Binda. – Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjmujemy po to, abyśmy mogli z odwagą wyznawać naszą wiarę. Chrześcijanin należy do Chrystusa. Ważne, byśmy żyli katolicyzmem na co dzień, a centrum niedzieli stanowiła Eucharystia. Czy naprawdę kocham Boga? – zachęcał do refleksji ksiądz przełożony, dodając, że wierzący potrzebują każdego dnia trwać u Źródła życia. – Niech komunia święta umacnia nas na drodze do świętości, niech Duch Święty objawia nam Chrystusa. Napełnieni Bożą obecnością i Jego miłością idźmy drogą miłości i pokoju – zakończył ks. Bogusław Binda.

We Mszy św. uczestniczył i posługiwał śpiewem chór bazyliki licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Hyżnego.

Kolejny raz zapraszamy do włączenia się w akcję oddawania krwi 30 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Twoja krew może uratować czyjeś życie!

W najbliższą niedzielę, 21 maja, w licheńskim sanktuarium odbędzie się Dzień matki w Domu Matki, czyli Ogólnopolska pielgrzymka matek do Matki Bożej Licheńskiej, Patronki szczęścia rodzinnego. Główna Msza św. o godz. 12.00, a po niej akt zawierzenia matek Matce Bożej Licheńskiej oraz koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Bogusława Morki.

Condividi il post