SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia

Panie, usłysz moją modlitwę. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Licheńskiej

Matko Boża Licheńska, Bolesna Matko zatroskana o wszystkie swoje dzieci, proszę Cię o wstawiennictwo u Boga, dobrego Ojca, za bliskiego (bliską, bliskich) mi … Wolą Bożą było przeniesienie go (jej, ich) z tego świata do wieczności. Proszę Cię, by przez błogosławioną mękę Twego Syna, Jezusa, mógł (mogła, mogli) cieszyć się oglądaniem Boga razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Niech Pan przyjmie  go (ją, ich) w ramiona swojej miłości i obdarzy wieczną szczęśliwością. Spójrz Matko na wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. Okaż im miłosierdzie i racz wyjednać im wybawienie. Dla wyproszenia Twojej łaski, o Licheńska Pani, szczerze przebaczam wszystkim, którzy wyrządzili mi jakieś zło oraz proszę Chrystusa o udzielenie im wszelkich łask i błogosławieństwa. Przez Twoje ręce, Licheńska Matko, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.

Domenica

Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył, Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia grzechów, z którymi staną przed Tobą.

Wieczny odpoczynek …

Lunedi

Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.

Wieczny odpoczynek …

Martedì

Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu – niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.

Wieczny odpoczynek …

mercoledì

Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele – niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.

Wieczny odpoczynek …

giovedì

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli – rodzice, rodzeństwo, krewni – zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.

Wieczny odpoczynek …

venerdì

Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w Twarz.

Wieczny odpoczynek …

Sobota

Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.

Wieczny odpoczynek …