SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Święty o. Stanisław Papczyński - nasz orędownik

Na początku nowenny wzbudź intencję otrzymania potrzebnej łaski, zgadzając się jednak na przyjęcie woli Bożej.

Dzień pierwszy (9 maja)

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1,49)

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego Syna, udziel nam łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy, które uczyniłeś swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień drugi (10 maja)

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1,50)

Boże, Sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy gorliwie go naśladowali w tym wzniosłym dziele miłosierdzia, zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci (11 maja)

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1,51)

O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić słowo Boże i nieść pomoc duchową pozbawionym opieki duszpasterskiej, udziel nam tej łaski, byśmy pociągli innych ku Bogu słowem i przykładem własnego dążenia do świętości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień czwarty (12 maja)

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1,52)

Duchu Święty Boże, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który całe życie stał mocno na straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania jej śmiercią męczeńską, udziel nam tej łaski, byśmy coraz bardziej wzrastali w wierze i wyznawali ją odważnie w każdej okoliczności życia.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień piąty (13 maja)

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił (Łk 1,53)

Boże Ojcze, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który ufając w pomoc Twej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, z Twego natchnienia założył i utwierdził Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, udziel nam tej łaski, byśmy odznaczając się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom miłości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień szósty (14 maja)

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)

Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, którego miłość ku Tobie wyrażała się najwymowniej w codziennej i ofiarnej praktyce uczynków miłosierdzia, udziel nam tej łaski, byśmy mogli go zawsze i wielkodusznie naśladować w czynnej miłości bliźniego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień siódmy (15 maja)

Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10,16)

Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który życie swoje i dzieła kształtował zawsze w synowskiej uległości wobec następcy św. Piotra, udziel nam tej łaski, byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, przez doskonałe posłuszeństwo Kościołowi.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień ósmy (16 maja)

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3)

Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który podjął dobrowolnie życie surowe i umartwione w najwyższym ubóstwie, by móc oddać się Tobie całym sercem i duszą, udziel nam tej łaski, byśmy opierali się mężnie chciwości  pieniądza i grzesznym upodobaniom, podążając ku wolności ducha w Twojej prawdzie i miłości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień dziewiąty (17 maja)

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14,27) 

Boże, od którego wszystko bierze swój początek i ku któremu wszystko zmierza , przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który przykładem swego życia dał nam wzór całkowitego zawierzenia Twej Świętej Opatrzności, udziel nam tej łaski, byśmy ufnie złożyli w Twe miłosierne dłonie naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, pozwalając Ci prowadzić się ewangeliczną drogą do Twojego domu w niebie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, Ty w swej niezmierzonej  Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę … , o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.