SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Ritiro

Clicca sul ritiro selezionato per vedere i dettagli

gennaio 2022

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w kalendarzu rekolekcji, warsztatów i kursów ze względów duszpasterskich. Mogą także zaistnieć zmiany wprowadzone przez samych organizatorów. Zawsze aktualne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Pielgrzyma.

X