SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Sołtysi u Matki Bożej Licheńskiej

Po raz 32. do licheńskiego sanktuarium pielgrzymowali sołtysi i środowiska wiejskie. Tegoroczna pielgrzymka połączona była z jubileuszem trzydziestolecia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które działa w służbie wsi i lokalnej demokracji.

Wydarzenie rozpoczęło spotkanie w domu pielgrzyma Arka. Wysłuchano prelekcji Ryszarda Wilczyńskiego  dotyczącej działalności KSS na rzecz wsi. Wręczono medale za zaangażowanie na rzecz rozwoju wsi. Jedną z uhonorowanych osób był Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który został nagrodzony za współpracę z KSS. Polityk zauważył zmiany w polskich wsiach. Wymienił wśród nich coraz lepsza infrastrukturę, usługi publiczne. – Duża jest w tym zasługa samorządów. Wykorzystywane są do tego środki unijne, ale także różnego rodzaju fundusze sołeckie i inne, które przyczyniają się do uaktywnienia oddolnego – mówił.

Głównym punktem pielgrzymki, jak co roku była południowa Msza Święta przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył JE Krzysztof Wętkowski, biskup włocławski.

Przed liturgią do bazyliki wprowadzono poczty sztandarowe, a Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów powitał przybyłych i przedstawił po krótce historię stowarzyszenia. Jego założenie miało miejsce 14 maja 1994 roku właśnie w Licheniu.

– Pamiętamy o tym, jakiej pomocy udzielili nam księża marianie w tamtym czasie i o pomocy biskupa Romana. Dziś modlimy się nie tylko w podzięce za nasze dokonania, ale także za tych wszystkich, którzy pomogli nam na tej drodze. Instytucja sołtysa istnieje w Polsce 800 lat, a dopiero 30 lat temu powstała w Polsce krajowa reprezentacja sołtysów. Jesteśmy dumni z tego powodu, z dokonań tych 30 lat – mówił Niewiarowski, podkreślając, że co roku w sołectwach podejmowanych jest kilkanaście tysięcy inicjatyw. 

– Wspieramy odnowę wsi, także tę moralną. Nie bez powodu przychodzimy co roku do Pani Licheńskiej ze swoimi problemami, żalami, ale też sukcesami. Nasze działania towarzyszyły wielkim zmianom w naszym kraju. Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy te 30 lat pracy stowarzyszenia, w ramach 35 lat wolności, jaką cieszy się nasza Ojczyzna.

Pielgrzymów w bazylice powitał ks. Adam Stankiewicz MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej braci i księży marianów. – Przybywacie, by podziękować wraz Maryją Bogu w Trójcy Świętej jedynemu za chleb powszedni. Razem z wami chcemy prosić, by Maryja uprosiła u Jezusa, by wasza praca była doceniana, należycie opłacana, by owoc waszych rąk był doceniany przez każdego człowieka i by nigdy nikomu na polskiej ziemi nie zabrakło chleba – mówił.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił bp Krzysztof Wętkowski. – Sołtys to, jak wiadomo przedstawiciel lokalnej społeczności, najczęściej wiejskiej. Jest was dzisiaj w Polsce ponad 40 tysięcy. Początki swej działalności sołtysi znajdują już w średniowieczu, ale jak wiadomo, rola i zadania sołtysa ulegały różnym zmianom. Jednak niezmiennie to sołtys jest najbliżej ludzi i spraw ludzkich. Nikt też nie zna lepiej natury niż sami rolnicy. Jakie sprawy niepokoją dziś ludzi wsi i sołtysów? – pytał w homilii ksiądz biskup. Wśród niepokojących kwestii wymienił te egzystencjalne, zwłaszcza dla ludzi pracujących w rolnictwie, a wśród nich m.in. Zielony Ład. – Przychodzicie dzisiaj tutaj, do Matki Bożej, aby na tej drodze doznać wzmocnienia sił i powierzyć się Jej opiece. By z nowymi siłami podjąć służbę człowiekowi. (…) Podobnie, jak w każdej działalności publicznej, konieczne jest ciągłe nawracanie się na służbę innym w ramach wspólnot sołeckich. Postawa służby, pomoc najbardziej potrzebującym, według naszych możliwości, nastawienie na dobro, to zadania wynikające z powierzonego wam mandatu społecznego – mówił pasterz diecezji włocławskiej. – Maryjo, Pani Licheńska, Matko, która uczysz nas modlitwy, pokory i służby ludziom, ucz nas służby ludziom – zakończył homilię.

Po liturgii poczty sztandarowe i delegacje przeszły na cmentarz umiejscowiony w starej części sanktuarium. Tam pomodlono się oraz złożono kwiaty i znicze na grobie ks. bpa Romana Andrzejewskiego, Krajowego Duszpasterza Rolników.

W 32. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich połączonej z obchodami 30-lecia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wzięli udział: Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Michał Kołodziejczak, sekretarz stanu w MRiRW, posłowie: Jan Krzysztof Ardanowski i Tomasz Nowak; Artur Balazs, kilkukrotny minister, poseł i senator; Ryszard Wilczyński, twórca programu odnowy wsi w Polsce, Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Władysław Kocaj, Wicestarosta Koniński, Żanetta Matlewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego, Piotr Maciejewski, Burmistrz Ślesina. Pielgrzymce towarzyszyli także rodzina i przyjaciele śp. bp. Romana Andrzejewskiego: ks. prał. Ireneusz Juszczyński, Sławomir Siwek, przewodniczący kapituły Nagrody im. Romana Andrzejewskiego. Przybyli także przedstawiciele władz oraz stowarzyszeń regionalnych Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wraz z pocztami sztandarowymi.

Historia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów sięga 1990 roku, gdy z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego zaczęto spotykać się i organizować w Koninie. Powstał wówczas Konwent Sołtysów. 1991 rok to powstanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. 23 marca 1992 roku odbyło się pierwsze walne zebranie członków stowarzyszenia. Wkrótce w Polsce zaczęły powstawać kolejne lokalne stowarzyszenia. W 1994 roku podczas Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym doszło do powołania Komitetu Założycielskiego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Rok później odbyło się pierwsze walne zebranie KKS.

Condividi il post