SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Upamiętnienie Powstańców Styczniowych

W przypadającą 12 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w licheńskiej bazylice modlono się w intencji Ojczyzny i osób, które oddały życie w jej obronie. Okazją były obchody 161. rocznicy Powstania Styczniowego na ziemi konińskiej i na Kujawach.

Podczas uroczystej sumy o godz. 12.00 sprawowanej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, w nawach świątyni wierni mogli zobaczyć biało-czerwoną flagę o wyjątkowych rozmiarach. Jak wyjaśnił Andrzej Obalski, organizator obchodów, jej długość ma symboliczny wymiar.
– W tym roku uczestnicy uroczystości odwiedzili 8 pól bitewnych związanych z Powstaniem Styczniowym na ziemi konińskiej. Centralne uroczystości odbyły się w licheńskim sanktuarium, a naszym symbolem jest flaga narodowa o długości 161 metrów. Odnosi się ona do liczby lat, które upłynęły od wybuchu Powstania Styczniowego.
 
Pan Obalski dodał, iż pragnieniem organizatorów jest to, aby w przyszłym roku przedsięwzięcie przybrało ogólnokrajową rangę.
Południowej Eucharystii w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium. Marianin podkreślił, że Licheń jest miejscem, gdzie można dostrzec liczne akcenty patriotyczne, a jednym z nich jest pomnik ku czci osób, które wałczyły i oddały życie podczas Powstania Styczniowego w 1863 roku.
– W licheńskim sanktuarium staramy się upamiętniać ludzi, którzy mieli dalekowzroczne plany, dla których ważna była Ojczyzna. Dziś spotykamy się i modlimy za wszystkich, którzy wyznają, że ta okazała flaga, to ich wspólny znak – powiedział ksiądz kustosz.
Po zakończonej Mszy św. uczestnicy, podążając za biało-czerwoną flagą niesioną przez harcerzy i wolontariuszy. Udali się pod pomnik upamiętniający powstańców styczniowych, znajdujący się w starej części licheńskiego sanktuarium, nieopodal kościoła parafialnego pw. św. Doroty. Tam oddano część poległym w obronie naszego kraju. Obecni w Licheniu przedstawiciele samorządu, złożyli kwiaty. Byli wśród nich: Katarzyna Fryza, starosta powiatu konińskiego i Żanetta Matlewska, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego, a także Piotr Maciejewski, burmistrz miasta i gminy Ślesin wraz z Piotrem Kaczmarkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
Katarzyna Fryza, starosta powiatu konińskiego podkreśliła, że Powstanie Styczniowe miało wyjątkowy wymiar i należy o nim pamiętać:
– Wszystkie uroczystości, w których podkreślamy, jak ważna jest dla nas walka o wolność naszej Ojczyzny, utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy społeczeństwem wartościowym. Zwłaszcza w tym pędzącym świecie warto zatrzymać się na moment i pamiętać o naszych przodkach, o ludziach, którzy poświecili swoje życie dla dobra naszego narodu – zaznaczyła.
Za zakończeniu licheńskiej części uroczystości uczestnicy udali się do Ignacewa, a następnie do Ślesina.
Prezentowana flaga narodowa o symbolicznej długości 161 metrów jest częścią flagi zaprojektowanej i skonstruowanej przez Andrzeja Obalskiego o docelowej długości 1057 metrów (czas trwania Państwa Polskiego). Flaga szyta jest przez Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica.

Condividi il post