SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

XXV Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona problematyce oceny efektów kształcenia w nauczaniu gry organowej

Jubileuszowa XXV Sesja Naukowa, która odbyła się w dniach 22-24 września w Licheniu, poświęcona została problematyce oceny efektów kształcenia w nauczaniu gry organowej.

Sesję zainaugurowała wieczorna Msza Święta w bazylice licheńskiej. Prof. dr hab. Andrzej Chorosiński, kierownik naukowy wydarzenia, otwierając spotkanie podkreślił, że wydarzenie na stałe zadomowiło się już w Licheniu. Wyraził także nadzieję na to, że Licheń może stać się w kraju centrum promocji muzyki kościelnej.

Tematyka poszczególnych wykładów potwierdza, z jak bardzo szerokiej perspektywy trzeba spojrzeć na sprawę oceniania. Od oceny ucznia, który gra pierwszą audycję w pierwszej klasie szkoły podstawowej po ocenę artysty, który występuje w finale konkursu chopinowskiego. O tym, jak zróżnicowana jest specyfika oceniania świadczy fakt, że z różnych przedmiotów, organoznawstwa, improwizacji, gry liturgicznej, inne muszą być przyjęte założenia i kryteria, aby w sposób właściwy oceniać. Nade wszystkim jest ta nadzwyczajna odpowiedzialność pedagoga, która nakazuje, jak indywidualnie trzeba podejść do oceny ucznia czy studenta. Mieć świadomość odpowiedzialności, jak dalece krzywdząca dla mentalności młodego człowieka może być niezasłużona ocena dobra, a jak może być pouczająca może być ocena słaba dla ucznia, który zrozumie, co musi z tego wynikać – wyjaśniał profesor Chorosiński podkreślając, na jak wiele elementów pedagodzy zwracają uwagę oceniając uczniów.

Uczestnicy XXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Organistów w Licheniu Starym, 22-24 września 2022 r.

– Nie ma celebracji liturgicznej bez organów. Nawet jeśli ksiądz pięknie śpiewa, nie zastąpi organów, troska o muzykę sakralną to bardzo ważne zadanie w życiu Kościoła – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. Marianin podziękował pedagogom za trud w kształceniu młodych organistów i podkreślił, jak bardzo ważną cechą jest cierpliwość, dzięki której można towarzyszyć uczniom. Przypomniał także, że Matka Boża Licheńska jest  szczególną patronką organistów, nawiązując do historii uratowania Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej przez licheńskiego organistę, Bolesława Lisowskiego. W czasie II wojny światowej, gdy do Lichenia wkroczyli Niemcy, próbowali zabrać obraz. Nie udało im się to, ponieważ mechanizm zasłaniający go, zaciął się. Bez problemu jednak zadziałał, gdy użył go organista, który zabrał ikonę, zastępując ją kopią, a oryginał przechował bezpiecznie przez czas okupacji.

prof. dr hab. Andrzej Jasiński, polski pianista i pedagog, gość specjalny jubileuszowej sesji organistów

Gościem specjalnym jubileuszowej sesji był prof. dr hab. Andrzej Jasiński, polski pianista i pedagog, juror konkursów pianistycznych na świecie, który z uczestnikami podzielił się osobistymi refleksjami o systemach weryfikacji na światowych konkursach. W swojej prelekcji odpowiedzi m.in. na pytanie, jak zostać szczęśliwym artystą poszukiwał dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. UMFC. Retrospektywne spojrzenie na improwizację na instrumentach klawiszowych oraz kryteria jej recepcji i oceny w oparciu o wybrane źródła od XVI wieku do dziś przedstawił prof. dr hab. Tomasz Adam Nowak. Dr Michał Dąbrowski opowiadał o nauczaniu akompaniamentu liturgicznego i kryteriach oceny postępów w dziedzinie nabytej wiedzy i umiejętności. Wartościowanie osiągnięć uczniów i studentów klas organów w kontekście realizacji programu nauczania i zaawansowania repertuarowego było tematem wykładu prof. dr. hab. Władysława Szymańskiego. O metodyce i weryfikacji wiedzy w przedmiocie organoznawstwa opowiadała dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa. Z prelekcji dr. hab. Marka Stefańskiego uczestnicy mogli dowiedzieć się,  czego mogą pedagoga nauczyć w zakresie metod i kryteriów oceny mentorzy czasów minionych. Wykład mgr Marietty Kruzel-Sosnowskiej dotyczył problematyki oceniania egzaminów i przesłuchań.

Stały punkt sesji – koncert na organach bazyliki licheńskiej w tym roku wykonał prof. Chorosiński, twórca koncepcji brzmieniowej licheńskich organów. Uczestnicy usłyszeli m. in Prealudium in d z Warszawskiej tabulatury Organowej Joh[annis]a Podbielsky’ego. Wykładom towarzyszyły warsztaty z akompaniamentu liturgicznego oraz improwizacji organowej, które w kościele św. Doroty poprowadził dr. Michał Dąbrowski. Sesję naukową zakończyła dyskusja panelowa o dotychczasowym modelu organizacji i kryteriach oceny uczestników makroregionalnych i ogólnopolskich przesłuchań uczniów szkół II stopnia.

Condividi il post