SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Zakończyły się trwające od piątku rekolekcje w Szkole Niepokalanego Poczęcia “Otuleni Bożą miłością”

Organizatorem rekolekcji jest ośrodek formacyjny Centrum Formacji Maryjnej “Salvatoris Mater”. Zadaniem ośrodka jest troska o maryjne oblicze Kościoła. Jego pracę inspiruje motto: „Poznawać Maryję – Umiłować Maryję – Naśladować Maryję”. Centrum szerzy pogłębioną i zgodną z nauczaniem Kościoła pobożność i teologię maryjną. Promuje styl życia chrześcijańskiego inspirowany osobą Niepokalanej Matki Pana, naszej Siostry i Nauczycielki w pielgrzymce wiary. Kształtuje maryjną pobożność ludową, widząc w niej jedną z dróg nowej ewangelizacji. Promuje historię i duchowość mariańską.

Centrum organizuje i prowadzi rekolekcje maryjne, których tematyka inspiruje się osobą Matki Bożej. Organizuje sympozja i sesje naukowe.

Redaguje i wydaje czasopisma, książki i modlitewniki, przede wszystkim o tematyce maryjnej.

Więcej o nas na www.maryja.pl

Condividi il post