SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne

W ramach dorocznego pleneru malarskiego w Licheniu spotkali się artyści uczestniczący w Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych. Twórcy w swych pracach pochylali się nad tematem „Tożsamość miejsca”, próbując w pokazać licheńskie sanktuarium w artystycznym ujęciu.

„Ciągle próbujemy dociec „DNA” licheńskiego sanktuarium. Staramy się dostrzec rzeczy w sposób istotny wpływające na to miejsce, które są jego niezbywalnymi znakami. Przede wszystkim mam tu na myśli bazylikę, a w drugiej kolejności wszystkie treści, które są wpisane w specyfikę tego miejsca” – powiedział Robert Brzęcki, kurator licheńskiego pleneru.

Inspirację dla artystów stanowiło m.in. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, które poza stałą ekspozycją zaproponowało odbiorcy w tym roku wystawę czasową poświęconą odzyskaniu przez Polskę niepodległości zatytułowaną „Polska to jest przyszłość 1795 –1918”.

Zdaniem Roberta Brzęckiego, element patriotyczny jest niezwykle ważnym składnikiem treści, jakie są wpisane w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Do udziału w tegorocznej edycji pleneru zostali zaproszeni artyści wykorzystujący szeroką gamę technik wyrazu twórczego: – „Staraliśmy się zaprosić ludzi, którzy w różnorodny sposób mogli wychwycić treści dostępne w sanktuarium, by wpisać je we własne prace. Dlatego w trakcie pleneru pracowali zarówno rzeźbiarze, jak i akwareliści czy fotograficy” – dodał Brzęcki.

W tym roku zaproszenie przyjęli: Jacek Łydżba, Sylwester Stabryła, Magdalena Szadkowska, Dorota Tołłoczko-Femerling, Adam Molenda, Jarosław Skutnik, Ela Barszcz, Grażyna Kielińska, Izabela Rudzka, Alicja Majewska, Tomasz Olszewski oraz Franciszek Kupczyk.

Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne „Tożsamość miejsca” w Licheniu, trwające od 27. sierpnia, zakończy się 4. września. Wystawę poplenerową prac artystów można będzie oglądać w Centrum Kultury i Sztuki „Wieża ciśnień” w Koninie począwszy od 30 listopada br. aż do 11 stycznia 2019 przyszłego roku.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przy współudziale Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Podziel się wpisem