SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Rekolekcje Maryjne o rozpoznawaniu Bożej woli „Jakże się to stanie ?”, 6-8 sierpnia

Sześćdziesiąt osób z różnych stron Polski pochylało się nad tematem rozpoznawania woli Bożej w licheńskim sanktuarium podczas rekolekcji w dniach 6-8 sierpnia.

Konferencje rekolekcyjne prowadził ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium  i dyrektor Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu. Podkreślał, jak ważne w życiu duchowym jest rozeznanie za przykładem Matki Bożej. – Naszym zadaniem jest poznanie planu Bożego, Bóg stworzył nas dla miłości i dla nieba. Wyznaczył nam drogę w sakramencie chrztu – podkreślał, że warto starać się o chwile wyciszenia i być wrażliwym na natchnienia Ducha Świętego, ponieważ w hałasie świata nie usłyszymy Pana Boga, który się nie narzuca. Przestrzegał też przed ryzykiem pójścia za teoriami spiskowymi czy zainteresowania wróżbiarstwem.

Potrzeba mądrego rozeznawania woli Bożej pojawia się każdego dnia, szczególnie przy trudnych tematach, jak m.in. korzystanie z sakramentów w dobie obostrzeń sanitarnych. – Bez Eucharystii nie ma Kościoła. Chrystus jest pokarmem na życie wieczne. To życie w miłości, bo wieczność to miłość. Można korzystać z sakramentów również w dzień powszedni – przypomniał. Zaznaczył, że ważna jest osobista odpowiedzialność i konfrontowanie siebie z wolą Bożą. Można mieć różne poglądy, ale wyrażać je w miłości. 

Małżeństwo z 34-letnim stażem Dagmara i Adam, którzy przyjechali z Luzina, uczestniczą w rekolekcjach maryjnych po raz drugi. – Rekolekcje o rozpoznawaniu woli Bożej były pomocne. W pędzie życia codziennego człowiek zapomina, że powinien kierować się tym, co mówi Pan Bóg. Uważamy, że takie spotkania umacniają nasze małżeństwo – mówią.

W dniach 20 – 22 sierpnia, planowane są kolejne z cyklu rekolekcji Maryjnych – rekolekcje w Szkole Niepokalanego Poczęcia „Otuleni Bożą miłością”.

Podziel się wpisem