SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Msza pogrzebowa śp. ks. Janusza Bialucha MIC, 24 listopada 2021 r.

 
22 listopada do domu Ojca odszedł ks. Janusz Bialucha MIC, spowiednik i kaznodzieja licheńskiego sanktuarium. Zmarłemu kapłanowi w jego ostatniej drodze towarzyszyli współbracia marianie, rodzina, przyjaciele oraz licheńscy parafianie.
 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. św. Doroty o godz. 13.00 modlitwą różańcową odmówioną przy trumnie z ciałem zmarłego. Modlitwie przewodniczył ks. Jarosław Hybza MIC.
 
Msza Święta żałobna rozpoczęła się o godz. 13.30.
Mszy św. żałobnej przewodniczył ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów. Podczas kazania ksiądz prowincjał wspominał śp. ks. Bialuchę mówiąc, iż cechowało go wyciszenie oraz postawa służebności. Przywołał ostatnie spotkanie ze zmarłym, podczas którego śp. ks. Janusz był gotowy na przyjęcie nowych wyzwań, jakie czekały na niego w zgromadzeniu. Ksiądz prowincjał wspomniał także kilku innych księży z mariańskiego zgromadzenia, który odeszli przedwcześnie do Pana, tj. przed ukończeniem 60. roku życia. Wśród nich wymienił m.in. śp. ks. Henryka Kulika MIC, byłego proboszcza licheńskiej parafii, który zmarł pod koniec ubiegłego roku.
W ostatniej drodze śp. ks. Januszowi Bialucha MIC towarzyszyli i modlili się za jego duszę księża marianie, rodzina, ale także kapłani z konińskich dekanatów (przez 9 lat ks. Janusz pełnił posługę ojca duchownego w dekanacie konińskim II), w tym: ks. Sławomir Kasprzak z Kramska, ks. Józef Wysocki oraz ks. Zbigniew Cabański z Konina.
Tuż przed zakończeniem Eucharystii głos zabrał ks. Sławomir Kasprzak, który zaznaczył, że w modlitwie łączy się z żałobnikami bp włocławski Krzysztof Wętkowski. Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku podkreślił, że zmarły, pomimo spokojnego charakteru i cichego życia był zawsze gotowy do niesienia pomocy innym.
Po zakończonej mszy trumna z ciałem ks. Janusza Bialuchy MIC została odprowadzona w kondukcie żałobnym na licheński cmentarz grzebalny, gdzie doczesne szczątki kapłana spoczęły w mariańskiej kwaterze.
 
Curriculum Vitae
 
Ks. Janusz Bialucha, syn Hilarego i Cecylii z domu Gorol, pochodził z Ornontowic na Śląsku. Urodził się 26 sierpnia 1963 roku w Rybniku. Był jednym z ośmiorga rodzeństwa. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnych Ornontowicach (1978), następnie uczęszczał do Technikum Przemysłu Spożywczego im. dra Bronisława Hagera w Zabrzu, gdzie zdobył zawód piekarza i zdał maturę (1982). Do Zgromadzenia Księży Marianów wstąpił w 1985 roku. Po miesięcznym postulacie w Stoczku, odbył nowicjat w Skórcu i 8 września 1986 złożył tam pierwszą profesję. Następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uczestnicząc przez pierwsze dwa lata w zajęciach w Lubelskim Wyższym Seminarium Duchownym, a następnie w Mariańskim Seminarium Duchownym, także w Lublinie.
26 sierpnia 1990 roku złożył w Lublinie profesję wieczystą. W Wielki Czwartek, 28 marca 1991 roku, otrzymał z rąk bp. Bolesława Pylaka, biskupa lubelskiego, święcenia diakonatu.
7 czerwca 1992 roku bp Bronisław Dembowski, biskup włocławski, udzielił mu w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej święceń prezbiteratu.
Jeszcze przed wstąpieniem do Zgromadzenia był członkiem klubu piłkarskiego „Górnik Zabrze” i nawet w Zgromadzeniu utrzymywał z klubem żywą relację występując w drużynie oldbojów. Podczas pracy w Głuchołazach, w latach 1994-1996, był trenerem trampkarzy i wice-prezesem ds. wychowania w miejscowej drużynie piłkarskiej „Unia Głuchołazy”.
26 sierpnia 1996 roku został tam ustanowiony przełożonym i ekonomem domu oraz domowym duszpasterzem powołań. W 1998 roku został przeniesiony do Lichenia, do pomocy w duszpasterstwie sanktuaryjnym. W roku 1999 przełożeni skierowali ks. Janusza do Stoczka Klasztornego, powierzając mu funkcję 1. radnego domu. 3 lata później został tam mianowany przełożonym domu i domowym referentem powołań. W 2005 roku został skierowany do Goźlina (Mariańskie Porzecze) i ustanowiony proboszczem tamtejszej parafii oraz przełożonym i ekonomem domu zakonnego. W 2008 roku został nadto domowym duszpasterzem powołań.
W 2011 roku skierowany został do domu zakonnego w Licheniu Starym, gdzie aktywnie włączył się w duszpasterstwo sanktuaryjne. Pełnił funkcję 1. radnego domu przez dwie kadencje (2011-2017), a następnie 2. radnego domu.
Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem