ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Jubileusze kapłańskie w licheńskiej bazylice

8 czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej dwie grupy kapłanów świętowały jubileusze kapłańskie. Prezbiterzy diecezji włocławskiej 37. rocznicę przyjęcia sakramentu święceń, a księża marianie 30.

Ks. Bogusław Binda MIC wita kapłanów i wiernych zgromadzonych w licheńskiej świątyni, 8 czerwca 2022 r.
Południowej Mszy św. odprawionej w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. prał. Grzegorz Drzewiecki, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. Zebranych powitał ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów. – Łączy nas stół Słowa Bożego i Eucharystii – podkreślił.
Słowo do uczestników Eucharystii skierował ks. prof. Ireneusz Werbiński, który pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, kiedy jubilaci diecezjalni przygotowywali się do kapłaństwa. Zaznaczył, że ważnym zadaniem ojca duchownego jest wspieranie w dalszym rozeznawaniu powołania, potwierdzeniu pierwszej decyzji wstąpienia do seminarium. Ksiądz profesor zwrócił się także do dzieci pierwszokomunijnych, które tego dnia licznie pielgrzymowały do licheńskiego sanktuarium. Wyjaśnił znaczenie darów Ducha Świętego.
Refleksje zakończył wskazaniami Jezusa, które Mistrz przekazywał swoim uczniom. – Wszyscy jesteśmy ochrzczeni i powołani do różnych zadań w Kościele. Chrystus podkreślał, abyśmy byli solą i światłem. Jeśli tym nie będziemy, to wszystko na nic. Prośmy przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, aby dary, które są nam potrzebne, a nieraz konieczne, wypraszała u swego Syna – zakończył ks. Werbiński.

Text und Fotos: Sanctuary Press Office

Teile den Beitrag

Auf facebook teilen
Auf twitter teilen
Auf linkedin teilen
Auf pinterest teilen
Auf print teilen
Auf email teilen
x