SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

353. rocznica Oblatio św. o. Stanisława Papczyńskiego

11 grudnia szczególnie dziękujemy Bogu za istnienie Zgromadzenia Księży Marianów. Tego dokładnie dnia w 1670 r. św. o. Stanisław Papczyński poświęcił się całkowicie Bogu i Maryi Niepokalanie Poczętej dokonując aktu Oblatio. Jego tekst zakonnicy odczytywali w mariańskich parafiach 8 grudnia, kończąc jubileusz 350-lecia istnienia Zgromadzenia.

Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński dokonał aktu Oblatio w wieku czterdziestu lat. Ofiarował i poświęcił Bogu, i Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej swoje serce i duszę, rozum, pamięć, wolę, uczucia, cały umysł, całego ducha, zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, i ciało moje, niczego zupełnie sobie nie pozostawiając, abym w taki sposób był odtąd cały sługą tegoż Wszechmogącego i bł. Dziewicy Maryi.

Jest to moment uważany za początek mariańskiego zgromadzenia. O. Papczyński wypowiedział zamiar jego załozenia: Przyrzekam im przeto, że będę służył do końca mego życia w czystości i z gorliwością w tym Towarzystwie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia (które chcę z Bożej łaski założyć).

Podkreślił swoje posłuszeństwo papieżowi, a także wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, z którym związał zakładane przez siebie Zgromadzenie:
„…wyznaję, że Najświętsza Boża Rodzicielka Maryja poczęta została bez zmazy pierworodnej, i obiecuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił jej nawet kosztem mego życia. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Boża Ewangelia.”

Dzień ten kończy rozłożone na trzy lata obchody jubileuszu 350. rocznicy powstania Marianów. Przy tej okazji informujemy, że ostatnia Kapituła Generalna Marianów, która odbyła się w tym roku w Rzymie zezwoliła braciom i kapłanom mariańskim na noszenia białego habitu, który św. O. Stanisław Papczyński w 1670 r. przywdział na cześć Najświętszej Maryi Panny – Niepokalanej. Kapituła zostawiła jednak zakonnikom wolność wyboru noszenia czy to czarnej sutanny czy też białego habitu. Pielgrzymi i wszyscy wierni w licheńskim sanktuarium mogą zatem zobaczyć marianów w białych habitach jak również w czarnych sutannach. Zarówno jedni jak i drudzy są pełnoprawnymi członkami Zgromadzenia.

Comparte la publicación