SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

353. rocznica Oblatio św. o. Stanisława Papczyńskiego

11 grudnia szczególnie dziękujemy Bogu za istnienie Zgromadzenia Księży Marianów. Tego dokładnie dnia w 1670 r. św. o. Stanisław Papczyński poświęcił się całkowicie Bogu i Maryi Niepokalanie Poczętej dokonując aktu Oblatio. Jego tekst zakonnicy odczytywali w mariańskich parafiach 8 grudnia, kończąc jubileusz 350-lecia istnienia Zgromadzenia.

Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński dokonał aktu Oblatio w wieku czterdziestu lat. Ofiarował i poświęcił Bogu, i Bogurodzicy, zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej swoje serce i duszę, rozum, pamięć, wolę, uczucia, cały umysł, całego ducha, zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, i ciało moje, niczego zupełnie sobie nie pozostawiając, abym w taki sposób był odtąd cały sługą tegoż Wszechmogącego i bł. Dziewicy Maryi.

Jest to moment uważany za początek mariańskiego zgromadzenia. O. Papczyński wypowiedział zamiar jego załozenia: Przyrzekam im przeto, że będę służył do końca mego życia w czystości i z gorliwością w tym Towarzystwie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia (które chcę z Bożej łaski założyć).

Podkreślił swoje posłuszeństwo papieżowi, a także wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, z którym związał zakładane przez siebie Zgromadzenie:
„…wyznaję, że Najświętsza Boża Rodzicielka Maryja poczęta została bez zmazy pierworodnej, i obiecuję, że będę szerzył Jej cześć i bronił jej nawet kosztem mego życia. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Boża Ewangelia.”

Dzień ten kończy rozłożone na trzy lata obchody jubileuszu 350. rocznicy powstania Marianów. Przy tej okazji informujemy, że ostatnia Kapituła Generalna Marianów, która odbyła się w tym roku w Rzymie zezwoliła braciom i kapłanom mariańskim na noszenia białego habitu, który św. O. Stanisław Papczyński w 1670 r. przywdział na cześć Najświętszej Maryi Panny – Niepokalanej. Kapituła zostawiła jednak zakonnikom wolność wyboru noszenia czy to czarnej sutanny czy też białego habitu. Pielgrzymi i wszyscy wierni w licheńskim sanktuarium mogą zatem zobaczyć marianów w białych habitach jak również w czarnych sutannach. Zarówno jedni jak i drudzy są pełnoprawnymi członkami Zgromadzenia.

Condividi il post