SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży Ósmych Klas Szkół Podstawowych z diecezji włocławskiej

Ordynariusz diecezji włocławskiej ks. bp Krzysztof Wętkowski, przewodniczył głównej Mszy Świętej podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Ósmych Klas Szkół Podstawowych do Lichenia. Młodzież szkolna z terenu diecezji włocławskiej zgromadzona w bazylice, zawierzyła swe życie Matce Bożej Licheńskiej. Przed Eucharystią modlitwę z uwielbieniem prowadzili ewangelizatorzy z Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Z posługą muzyczną wystąpił zespół "Maksymalni" z parafii św. Maksymiliana w Koninie.

– Witam przed obliczem Matki Bożej Licheńskiej, patronki polskiej młodzieży – tymi słowami ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, przywitał młodzież zgromadzoną w licheńskiej bazylice, cytując słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane podczas koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej w 1967 roku. 

– Oto oblicze młodego Kościoła włocławskiego, które objawia się w tym sanktuarium, w tej bazylice. Od godz. 11 to miejsce jest pełne radości, uśmiechu i śpiewu. To znak młodości, znak młodego i pięknego Kościoła – powiedział ksiądz kustosz.

Dodał także, że Matka Boża nie miała Tik Toka w takiej formie, jaką dziś znają młodzi ludzie. Jednak miała On miała innego Tik Toka – „tak, tak”. Zawsze odpowiadała „tak” Panu Bogu. Niech to będzie naszym postanowieniem, aby odpowiadać „tak” Panu Bogu, który nas kocha i chce, aby nasze życie było piękne. Będzie takie, jeśli zawsze będziemy Jemu mówić „tak”.

Homilię do młodych ludzi obecnych w licheńskiej świątyni wygłosił ks. Andrzej Niemcewicz z Gdańska, który podkreślił, że zbawienie można osiągnąć przez wiarę i nawrócenie.

Młodzież z parafii św. Małgorzaty w Zadzimiu w procesji z darami, 27 września 2022 r.
Ks. Andrzej Niemcewicz, dyrektor gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji "Jezus Żyje"

Duch Święty tak nas przemienia, że dostajemy nowe życie, nową wolność. Po to jesteśmy w Kościele, aby być we wspólnocie. Na Tik Toku też możemy odkrywać wiarę. To jest wielki kontynent cyfrowy, gdzie możemy poznawać i odkrywać nowych ludzi. Ale dopiero podczas spotkania we wspólnocie, na żywo, możemy odkrywać pełnię wiary, i żywego Chrystusa

Homileta zwrócił uwagę na postaci związane z historią Kościoła, które pomimo grzesznego życia, w ostatecznym rozrachunku nawróciły się – biblijnym Hiobie, który początkowo był bardzo bogaty, a następnie został dotknięty przez Boga biedą oraz chorobą; apostołach, którzy przed poznaniem Jezusa byli zwykłymi grzesznymi ludźmi; o św. Wincentym a Paulo, który początkowo został kapłanem ze względów materialnych, a dopiero na kanwie pracy z ludźmi chorymi i cierpiącymi zmienił swoje postępowanie, co zaowocowało wyniesieniem na ołtarze. – Jezus chce cię przemieniać. Święty to ten, kto chce się nawracać.  Nie trzeba być idealnym, aby zostać świętym. Zawierzajcie swoje życie Chrystusowi, a on będzie je zmieniał – zakończył ks. Niemcewicz. 

Przed zakończeniem Eucharystii młodym ludziom za udział w pielgrzymce podziękował ks. Przemysław Pilarski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, a bp Wętkowski zauważył: – Nie ma świętego bez przeszłości i nie ma grzesznika bez przyszłości. Przyszłość jest przed wami. Także przyszłość dotycząca świętości.

Po Mszy świętej młodzież zawierzyła się Matce Bożej Licheńskiej i udała się na poczęstunek zorganizowany przez księży marianów. Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał także pamiątkowy różaniec.

Comparte la publicación