SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

14abrTodo el dia

detalles

Święto Chrztu Polski

Basílica
Msze św. 7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających, po mszy błogosławieństwo chorych

Servicios religiosos
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Coronilla a la Divina Misericordia: 15.00
Różaniec: 15.30

S t. Dorothy
Msze św. 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Msza św. 7.30

Periodo litúrgico: Pascua
Color de las vestiduras: blanco
II tydzień psałterza
Año litúrgico: B, I

LECTURAS DEL DÍA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 17-26
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: J 3, 16-21

Deja una respuesta