SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

W Szkole Nowej Ewangelizacji w Licheniu zakończył się kurs ewangelizacyjny „Emaus”

W dniach 10-12 czerwca br. w licheńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji przebiegał  kurs ewangelizacyjny „Emaus”.  Zgromadził  16 uczestników z różnych stron Polski a także ze Szwajcarii

 Jak każdy kurs organizowany w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja, tak i ten rozpoczął się od Eucharystii. Kurs „Emaus” nie jest kursem biblijnym, jednakże jego formuła jest bardzo mocno ukierunkowana na doświadczenie obecności Jezusa w Słowie Bożym.

W trakcie trwania kursu „Emaus” uczestnicy rozważali, czym jest Boże Słowo i poznawali zarazem w jaki sposób owocuje ono w ich życiu.

– Od piątku do niedzieli uczestnicy rekolekcji nie rozstawali się z Pismem Świętym. To „przytulenie Słowa” na wzór uczniów, którzy szli do Emaus – wyjaśniła  Lidia Maciejewska z licheńskiej wspólnoty „Ekipa dla Jezusa” – organizatora kursu. Opiekunem duchowym uczestników rekolekcji był ks. Rafał Krauze MIC, proboszcz parafii św. Doroty w Licheniu. Dyrektorem kursu była Małgorzata Kubiak.

Oprócz konferencji i aktywizujących dynamik był czas na śpiew, modlitwę i zawiązywanie wspólnotowych relacji. Wśród rekolektantów znalazło się wielu uczestników kursu „Nowe życie”, którego „Emaus” jest kontynuacją.

Zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych rekolekcjach oraz kursach organizowanych na terenie licheńskiego sanktuarium. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są w Oficina de Atención al Peregrino diario, desde 8.00-16.00. Las solicitudes también se pueden hacer a través de correo electrónico, correo electrónico: lichen@lichen.pl

La oferta completa de retiros organizados en el Santuario de Licheń se puede ver en el calendario de retiros para 2022.

¡Nosotros invitamos!

Comparte la publicación