SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Rekolekcje Maryjne „Jakże się to stanie?” – realizacja chrześcijańskiego powołania

Podczas rekolekcji maryjnych „Jakże się to stanie?”, które odbyły się w Licheniu w dniach 22-24 lipca, uczestnicy rozważali swoje powołanie życiowe, poznawali rolę podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozeznawania woli Bożej w swoim życiu.

Rekolekcje organizowane przez Centrum Formacji Maryjnej poprowadził ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. Słowa Maryi „Jakże się to stanie?” są zachętą, by u Boga poszukiwać prawdy i odpowiedzi na nękające człowieka wątpliwości, robiąc to bez lęku, w duchu pokory. Pierwszym powołaniem człowieka jest powołanie do życia. Warto rozsądnie odczytywać swoją drogę i kształtować ją odpowiedzialnymi decyzjami. – Trzeba być dojrzałym wewnętrznie, by podejmować odpowiedzialne decyzje – mówił ks. Janusz Kumala MIC. Zwrócił uwagę na pułapkę naiwnego myślenia, np., że zmienimy współmałżonka po ślubie, a także mądre wsparcie najbliższych w trudnych sytuacjach wyboru własnej ścieżki. – Wchodzimy też na drogę powołania chrześcijańskiego, każdy z nas otrzymuje łaskę wiary. To wiąże się z rozwojem życia wewnętrznego. Czego Pan Bóg od nas oczekuje, jakich decyzji? Oczywiście, przyjęcia i rozwoju łaski wiary. Już przybycie na rekolekcje jest decyzją, która pomaga w rozwoju duchowym. Podjęliście drogę powołania chrześcijańskiego – mówił ks. Kumala.
W rekolekcjach wzięło udział 52 uczestników: osoby indywidualne, ale też rodziny z dziećmi. Natalia z Zabrza pomyślała o licheńskim sanktuarium na wieczorze fatimskim, chciała odwiedzić Matkę Bożą Licheńską. – Znalazłam rekolekcje na stronie internetowej i się zapisałam. Staram się zaprzyjaźnić z Maryją, dlatego wybrałam rekolekcje maryjne – podzieliła się Natalia.
Matka Boża wskazuje na Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Uczestnicy rekolekcji mieli okazję, by pod przewodnictwem Maryi, w Nim odnaleźć spełnienie i odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości.
 
Kolejne rekolekcje Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu zaplanowane są na pierwszy weekend sierpnia: Rekolekcje maryjne dla małżeństw „Maryja Patronka szczęścia rodzinnego”, a następne na trzeci weekend sierpnia: Rekolekcje w Szkole Niepokalanego Poczęcia „Otuleni Bożą miłością”.
¡Nosotros invitamos!

La oferta completa de retiros organizados en el Santuario de Licheń se puede ver en el calendario de retiros para 2022.

 

Comparte la publicación