SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Uczcili miłość – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w licheńskim sanktuarium

Modlitwa do Matki Bożej, wiara, miłość i szacunek – taką receptą na szczęście małżeńskie podzieliły się pary, które rodzinnie świętowały jubileusze małżeństwa w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Pielgrzymi świętują jubileusze we dwoje, spędzając w licheńskim sanktuarium weekend. Inni przyjeżdżają z dziećmi i wnukami, a dla kolejnych to prezent i niespodzianka. – O niczym nie wiedzieliśmy! – cieszyli się Prakseda i Tadeusz Florkowscy, którzy przyjechali z parafii Kleszczewo pod Poznaniem. Świętowanie jubileuszu w licheńskim sanktuarium ma dla nich duże znaczenie – tym bardziej, że to prezent od dzieci, które wszystko uzgodniły. – Nasza rodzina jest bardzo wierząca. Wpadliśmy razem na pomysł, aby na jubileuszową 45. rocznicę ślubu zabrać rodziców do licheńskiego sanktuarium, bo przyjeżdżamy tu od małego – wyjaśniła rodzina.

W każdą sobotę o godz. 19.00, podczas Eucharystii w bazylice licheńskiej stają małżonkowie, którzy chcą odnowić przyrzeczenia małżeńskie w kolejną rocznicę ślubu. – To miłość sprawia, że chcemy iść naprzód i trwamy w małżeństwie. Bóg jest miłością. Chodzi o to, abyśmy poczuli się kochani przez Pana Boga i tym doświadczeniem nieustannie żyli – zaznaczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Przypomniał też, że miłości Bożej doświadczamy w sakramentach świętych, m.in. podczas Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania. Mszę św. koncelebrował ks. Sławomir Homoncik MIC, wikariusz prowincji polskiej Zgromadzenia Księży i Braci Marianów.

Państwo Florkowscy przyznają, że we wspólnym życiu zdarzały się zarówno wzloty jak i upadki, ale mieli szczęście, a pomogły wiara i cierpliwość. – Chcemy podziękować za te lata przeżyte razem i prosić o kolejne – mówili Prakseda i Tadeusz. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich było dla małżonków błogosławieństwem i zapewniają, że będą świętować cały rok!

Krystyna i Jan Laby mają jeszcze dłuższy staż małżeński, bo aż 55 lat wspólnego życia. Do licheńskiego sanktuarium przyjeżdżają co roku uczcić przeżyty czas. – Najważniejsza jest miłość, mamy czworo dzieci, dziewięcioro wnuków i czworo prawnuków. Nadal kochamy się, tak jak kiedyś – zapewniają.

Jubileusz 40-lecia małżeństwa w Licheniu świętowali także Anna i Józef Macurowie z miejscowości Strumień położonego na Górnym Śląsku. – Odwiedzaliśmy już kilka razy licheńskie sanktuarium i dlatego chcieliśmy świętować tutaj, blisko Matki Bożej – mówi Jan. – Zabraliśmy najbliższych – syna, synowe i wnuki, żeby poznali to miejsce i zaczęli pielgrzymować oraz modlić się do Matki Bożej – opowiedziała Anna. Rodzinnie spędzili w Licheniu kilka dni, od piątku do poniedziałku. – Matka Boża bardzo pomogła nam w życiu. Trzeba wierzyć – wspólnie stwierdzili małżonkowie i dodali, że w małżeństwie ważne są miłość, wiara i szacunek.

Małżeństwa, chcące odnowić przyrzeczenia małżeńskie w licheńskiej bazylice, mogą zgłosić to w Biurze Obsługi Pielgrzyma tutaj szczegóły. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do godziny 18.30. W czasie Mszy św. sprawowanej w sobotę Jubilaci otrzymują specjalne błogosławieństwo oraz pamiątkowy dyplom. 

¡Nosotros invitamos!

Comparte la publicación