SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

18avrToute la journée

des détails

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Niedziela Biblijna „Ewangelia Jezusa Chrystusa – Syna Bożego”

Konferencja ks. Jarosława Hybzy: „Jak czytać Pismo Święte w codzienności?” – bazylika g. 11.00 (online)

Basilique
Msze św. 7.30,10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 podczas Mszy św. uroczysta inauguracja XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
13.15 – 15.00 wspólne czytanie Ewangelii św. Marka – bazylika, nawa główna

Services religieux
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothée
Msze św. 8.30, 10.30, 17.00

Services religieux
Godzinki ku czci Najświętszej
Maryi Panny lub różaniec: 8.00
Gorzkie Żale: 16.15

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Msza św. 8.00

Okres liturgiczny: Wielkanoc
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

LECTURES DU JOUR
Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19
Psalm responsoryjny: Ps 4
Drugie czytanie: 1 J 2, 1-5
Ewangelia: Łk 24, 35-48

Laisser un commentaire