SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

18aprileGiorno intero

particolari

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Niedziela Biblijna „Ewangelia Jezusa Chrystusa – Syna Bożego”

Konferencja ks. Jarosława Hybzy: „Jak czytać Pismo Święte w codzienności?” – bazylika g. 11.00 (online)

Basilica
Msze św. 7.30,10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 podczas Mszy św. uroczysta inauguracja XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
13.15 – 15.00 wspólne czytanie Ewangelii św. Marka – bazylika, nawa główna

servizi di chiesa
la chiesa superiore - la cappella del Cuore di Gesù:
Adorazione del Santissimo Sacramento: 14:00 - 16:00
Coroncina alla Divina Misericordia: 15.00
Rosario: 15.30

Ns. Dorothy
Msze św. 8.30, 10.30, 17.00

servizi di chiesa
Godzinki ku czci Najświętszej
Maryi Panny lub różaniec: 8.00
Gorzkie Żale: 16.15

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Msza św. 8.00

Periodo liturgico: Pasqua
3a settimana del Salterio
Kolor szat liturgicznych: biały
Anno liturgico: B, I

LETTURE DEL GIORNO
Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19
Psalm responsoryjny: Ps 4
Drugie czytanie: 1 J 2, 1-5
Ewangelia: Łk 24, 35-48

Lascia un commento