SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

18abrTodo el dia

detalles

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Niedziela Biblijna „Ewangelia Jezusa Chrystusa – Syna Bożego”

Konferencja ks. Jarosława Hybzy: „Jak czytać Pismo Święte w codzienności?” – bazylika g. 11.00 (online)

Basílica
Msze św. 7.30,10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 podczas Mszy św. uroczysta inauguracja XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
13.15 – 15.00 wspólne czytanie Ewangelii św. Marka – bazylika, nawa główna

Servicios religiosos
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Coronilla a la Divina Misericordia: 15.00
Różaniec: 15.30

S t. Dorothy
Santas misas 8.30, 10.30, 17.00

Servicios religiosos
Godzinki ku czci Najświętszej
Maryi Panny lub różaniec: 8.00
Gorzkie Żale: 16.15

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Santa Misa 8.00 a. M.

Periodo litúrgico: Pascua
III tydzień psałterza
Color de las vestiduras: blanco
Año litúrgico: B, I

LECTURAS DEL DÍA
Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19
Psalm responsoryjny: Ps 4
Drugie czytanie: 1 J 2, 1-5
Ewangelia: Łk 24, 35-48

Deja una respuesta