SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

26avrToute la journée

des détails

Rocznica święceń kapłańskich czcigodnego sługi Bożego o. Kazimierza od św. Józefa Wyszyńskiego

Basilique
Msze św. 7.30, 12.00, 18.00
Services religieux
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothée
Msze św. 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Msza św. 7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

LECTURES DU JOUR
Pierwsze czytanie: Dz 11, 1-18
Psalm responsoryjny: Ps 42
Ewangelia: J 10, 1-10

Laisser un commentaire