SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

26abrTodo el dia

detalles

Rocznica święceń kapłańskich czcigodnego sługi Bożego o. Kazimierza od św. Józefa Wyszyńskiego

Basílica
Msze św. 7.30, 12.00, 18.00
Servicios religiosos
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Coronilla a la Divina Misericordia: 15.00
Różaniec: 15.30

S t. Dorothy
Msze św. 7.00, 17.00

Iglesia de Nuestra Señora de las 10 Virtudes Evangélicas
Msza św. 7.30

Periodo litúrgico: Pascua
IV tydzień psałterza
Color de las vestiduras: blanco
Año litúrgico: B, I

LECTURAS DEL DÍA
Pierwsze czytanie: Dz 11, 1-18
Psalm responsoryjny: Ps 42
Ewangelia: J 10, 1-10

Deja una respuesta