SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

26AprWhole day

details

Rocznica święceń kapłańskich czcigodnego sługi Bożego o. Kazimierza od św. Józefa Wyszyńskiego

Basilica
Msze św. 7.30, 12.00, 18.00
Church services
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Chaplet of Divine Mercy: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothy
Msze św. 7.00, 17.00

Church of Our Lady of the 10 Evangelical Virtues
Msza św. 7.30

Liturgical period: Easter
IV tydzień psałterza
Color of the vestments: white
Liturgical year: B, I

READINGS OF THE DAY
Pierwsze czytanie: Dz 11, 1-18
Psalm responsoryjny: Ps 42
Ewangelia: J 10, 1-10

Leave a Reply