SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

29avrToute la journée

des détails

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

Basilique
Msze św. 7.30, 12.00, 18.00

Services religieux
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothée
Msze św. 7.00, 17.00

Services religieux
Jutrznia: 6.40
Nabożeństwo ku czci
św. o. Papczyńskiego: 17.30

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Msza św. 7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny B, I

LECTURES DU JOUR
Pierwsze czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
Psalm responsoryjny: Ps 103
Ewangelia: Mt 11, 25-30

 

Laisser un commentaire