SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

29AprWhole day

details

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

Basilica
Msze św. 7.30, 12.00, 18.00

Church services
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Chaplet of Divine Mercy: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothy
Msze św. 7.00, 17.00

Church services
Jutrznia: 6.40
Nabożeństwo ku czci
św. o. Papczyńskiego: 17.30

Church of Our Lady of the 10 Evangelical Virtues
Msza św. 7.30

Liturgical period: Easter
IV tydzień psałterza
Color of the vestments: white
Rok liturgiczny B, I

READINGS OF THE DAY
Pierwsze czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
Psalm responsoryjny: Ps 103
Ewangelia: Mt 11, 25-30

 

Leave a Reply