SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

29aprileGiorno intero

particolari

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

Basilica
Sante Messe 7.30, 12.00, 18.00

servizi di chiesa
la chiesa superiore - la cappella del Cuore di Gesù:
Adorazione del Santissimo Sacramento: 14:00 - 16:00
Coroncina alla Divina Misericordia: 15.00
Rosario: 15.30

Ns. Dorothy
Sante Messe 7:00, 17:00

servizi di chiesa
Jutrznia: 6.40
Nabożeństwo ku czci
św. o. Papczyńskiego: 17.30

Chiesa di Nostra Signora delle 10 virtù evangeliche
santa Messa 7.30

Periodo liturgico: Pasqua
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny B, I

LETTURE DEL GIORNO
Pierwsze czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
Psalm responsoryjny: Ps 103
Ewangelia: Mt 11, 25-30

 

Lascia un commento