SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Chemin de croix musical

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Nie zatopią jej rzeki. Bo jak śmierć potężna jest miłość…
Wokół Bożej miłości skupione były rozważania podczas Muzycznej Dorgi Krzyżowej, która odbyła się w ostatni piątek marca w licheńskiej bazylice. Modlitwę poprowadził Zespół Muzyczny „Galilea”.

Partager la publication