SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Musical Way of the Cross

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Nie zatopią jej rzeki. Bo jak śmierć potężna jest miłość…
Wokół Bożej miłości skupione były rozważania podczas Muzycznej Dorgi Krzyżowej, która odbyła się w ostatni piątek marca w licheńskiej bazylice. Modlitwę poprowadził Zespół Muzyczny „Galilea”.

Podziel się wpisem