SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Via Crucis musicale

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Nie zatopią jej rzeki. Bo jak śmierć potężna jest miłość…
Wokół Bożej miłości skupione były rozważania podczas Muzycznej Dorgi Krzyżowej, która odbyła się w ostatni piątek marca w licheńskiej bazylice. Modlitwę poprowadził Zespół Muzyczny „Galilea”.

Condividi il post