SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

26novembreGiorno interoMesse e servizi

particolari

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Basilica
Msze Święte 7.30*, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
*7.30 po Mszy św. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Po każdej Mszy św. zostanie odmówiony Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, za co przy wypełnieniu warunków zwykłych można uzyskać odpust zupełny.

servizi di chiesa
chiesa superiore - Cappella del Cuore di Gesù:
Adorazione del Santissimo Sacramento 14.00 - 16.00
Coroncina alla Divina Misericordia 15.00
Rosario 15.30

Ns. Dorothy
Sante Messe 8.30, 10.30, 12.00, 17.00

Chiesa di Nostra Signora delle 10 virtù evangeliche a Grąblin
Santa Messa 8.00

LETTURE DEL GIORNO

 

 

 

 

Lascia un commento