SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Concerto di improvvisazione di Wolfgang Seifen - Basilica Sonans, Licheń 2020

Maestro di improvvisazione, prof. Wolfgang Seifen, docente all'Università di Belle Arti di Berlino, terrà un concerto nella Basilica del Lichen. Il recital sarà disponibile durante il 2° Festival Internazionale dei Lichen di Musica d'Organo "Basilica Sonans" domenica prossima, 16 agosto

L'organista e compositore tedesco presenterà improvvisazioni in vari stili sui temi dei canti mariani polacchi, riferiti principalmente alla Madonna di Licheń. Concerto all'organo nella basilica di Licheń st. Giovanni Paolo II inizierà alle 14:30. L'evento sarà trasmesso anche sui media del santuario (Facebook, canale YouTube e www.lichen.pl).

Wolfgang Seifen wczesne wykształcenie muzyczne otrzymał w Regensburger Domspatzen, następnie studiował muzykę kościelną w Aachen. W latach 1983-2000 był organistą, dyrygentem chóru i orkiestry Papieskiej Bazyliki Mariackiej w Kevelaer, Niemcy. Prowadził klasę organów, improwizacji i gry liturgicznej w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie (1989-92), a następnie w Düsseldorfie (1989-2000), gdzie przyznano mu tytuł profesora honorowego. Od 2000 roku jest profesorem improwizacji i gry liturgicznej na Uniwersytecie Artystycznym (UDK) w Berlinie. W 2004 został mianowany organistą tytularnym Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche w Berlinie. Współzałożyciel Międzynarodowej Akademii Improwizacji organowej w Altenburgu. W roku 2006 był zaangażowany w tworzenie kompozycji Missa Solemnis „Tu es Petrus” na orkiestrę, chór i organy dla Papieża Benedykta XVI z okazji 80. urodzin.

Lichen Stary, 11 agosto 2020

Testo: Justyna Zacharek, Ufficio Stampa del Santuario

Condividi il post