SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Soldati dell'esercito americano durante una lezione al museo a Licheń

Głównymi bohaterami lekcji muzealnej przeprowadzonej w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu byli Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. 

Amerykańscy żołnierze a Licheń

Licheń odwiedzili żołnierze Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych stacjonujący w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Oprócz uczestnictwa w przygotowanej dla nich lekcji muzealnej, mieli okazję zwiedzić licheńską bazylikę oraz popatrzeć na okolicę z wysokości tarasu widokowego wieży bazyliki.

Dichiarazione di indipendenza i Konstytucja 3 maja

Lekcję prowadził Patryk Kazuś we współpracy z Justyną Zacharek, pełniącą funkcję tłumacza – opowiadali historię Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego – to bohaterzy, o których pamiętają zarówno Polacy jak i Amerykanie. Temat spotkania został zbudowany wokół zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prowadzący przypomnieli, że polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisaną konstytucją.
Goście mieli okazję, aby zobaczyć kopię Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z początku XIX w. Po wysłuchaniu opowieści o słynnej polskiej husarii, która była elitą wojska polskiego w XVII w. oglądano m.in. oryginalne husarskie szyszaki, czy koncerz. Uczestnicy muzealnych lekcji mają ten wyjątkowy przywilej osobistego kontaktu z eksponatami. Żołnierze mogli więc wziąć do ręki wybrane szable, czy hełmy i nawet je przymierzyć!

Testo e foto: Ufficio Stampa Santuario

Condividi il post