SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

41.Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę

Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę „Posłani w pokoju Chrystusa” wyruszyła po raz 41. i dotarła do licheńskiego sanktuarium 6 sierpnia. Liczebność pielgrzymów jest różna na konkretnych odcinkach, od stu, do nawet dwustu pątników. To sztafeta pokoleń, dołączają rodziny z małymi dziećmi, aż po seniorów. – Wszystkie piesze pielgrzymki łączy świadomość, że człowiek jest ulotny i kruchy, jest w drodze do pełni – mówi ks. prof. Jan Perszon. Pątnicy pokłonili się i modlili przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice.
Program konferencji rekolekcyjnych w drodze dotyka misji katolików świeckich we współczesnym świecie i Kościele. – Mówimy o godności, zadaniach i posłannictwie osób świeckich, które staje się prawie niemożliwe do wypełnienia. Ginie środowisko wiary, coraz częściej żyjemy w otoczeniu ochrzczonych czy nieochrzczonych pogan. Stajemy się aktywną mniejszością, dlatego musimy być mocno zakorzenieni w Chrystusie, sakramentach świętych i wspólnocie, nie tylko parafialnej. Potrzeba mniejszych wspólnot ze stałą formacją – zaznacza ksiądz profesor.
Poranne szkoły modlitwy podczas pielgrzymowania prowadzi nieprzerwanie od 1993 r. ks. prof. Perszon. Tym razem poświęcone są Księdze Psalmów. – Myślę, że treści są bogate, obyśmy je strawili i nimi żyli – dopowiada.
Piesza Pielgrzymka Kaszubska z Helu na Jasną Górę jest najdłuższą pielgrzymką w Polsce. Przez 19 dni pątnicy nie tylko z Kaszub, ale całej Polski, pokonują 638 km.

Teile den Beitrag