ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Aktywne parafie, czyli jakie?

Podczas II Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia Jutra”, pod hasłem „Razem odnawiajmy nasze parafie”, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprezentowały się jedne z najbardziej aktywnych parafii w Polsce. Środowy wieczór uczestnicy kongresu spędzili z laureatami konkursu „Aktywna Parafia”  organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

Zwycięzcom ledwie wystarczyło czasu, by opowiedzieć o wszystkich inicjatywach. Podkreślali trzy filary funkcjonowania parafii: pierwszy to formacja i ewangelizacja, dbałość o liturgię, zaangażowanie w jej przygotowanie osób świeckich; drugim filarem jest działalność charytatywna – od pomocy materialnej, przez duchową, po m.in. korepetycje; natomiast trzecim filarem – aktywne życie parafialne, integracja. Proboszczowie i parafianie prezentowali parafie, zarówno  małe, niespełna 2-tysięczne wspólnoty, jak i wielotysięczne.

Proboszcz parafii Ducha Świętego w Mielcu, w diecezji tarnowskiej, która wygrała drugą edycję konkursu, zaznaczył, że ważna jest stała aktywność parafii, a nie eventy. Podstawą jest piękna liturgia, wspólne inicjatywy np. doba różańcowa, ale także profesjonalna baza – dobrze wyposażone sale parafialne, w których wspólnoty mogą komfortowo prowadzić formację. Sam jest przewodnikiem górskim, dlatego chętnie prowadzi rekolekcje podczas wyjazdów narciarskich i wakacyjnych.

W parafii Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem w diecezji kaliskiej, liczącej 1700 osób, prężnie działają wspólnoty parafialne prowadzone przez osoby świeckie. Dzieci i młodzież angażują w życie parafialne dorosłych, a wspólnota Żywego Różańca skupia 600 osób. Co ciekawe, wspólnotę św. Charbela tworzy młodzież, a w parafii funkcjonuje też parafialna grupa ewangelizacji teatralnej, która przygotowuje na październik spektakl nt. Dekalogu. Organiści nie tylko prowadzą w parafii zespoły muzyczne, ale też organizują koncerty organowe z gośćmi. Parafianie dbają o integrację – zasiadają do wspólnego stołu, zapraszają na wieczory filmowe i taneczne.

Kolejna wyróżniona w konkursie parafia św. Huberta w Zalesiu Górnym dba m.in. o duszpasterstwo rodzin, prowadząc szpitalik małżeński. W przygotowaniu do bierzmowania ważna jest dla wspólnoty indywidualna rozmowa duszpasterska młodych z księdzem i dorosłym animatorem oraz dzielenie się doświadczeniem wiary przez studentów.

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi mimo zaangażowania niewielu parafian (15 proc. wiernych uczestniczy w niedzielnych Mszach i niewielu młodych w katechezie) prowadzi duszpasterstwo niesłyszących i osób z niepełnosprawnością intelektualną, troszczy się o samotnych, chorych na depresję oraz rodziny z doświadczeniem samobójstwa bliskiej osoby.

Wierni ze wspólnoty św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy pomagają ludziom w kryzysie bezdomności, prowadzą ogrzewalnię dla bezdomnych, wydają dziennie kilkaset posiłków, wspierają też skrzywdzone kobiety i dzieci poprzez dzieło domu interwencyjnego. Duszpasterze motywują do działania rady parafialną i duszpasterską. Organizują pracę charytatywną, pomagając potrzebującym, ale też prowadzą stałą posługę sakramentalną, adorację Najświętszego Sakramentu. Odwdzięczają się też parafianom, rozdając drobne prezenty.

Konkurs „Aktywna Parafia” nie kończy się na rozdaniu nagród. Proboszcz parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym zaproponował, by laureaci stworzyli projekt pomocy dla innych parafii – zaprosili rady parafialne na szkolenie warsztatowe oraz objęli wspólnoty parafialne roczną opieką, która pozwoliłaby wytyczyć kierunki rozwoju.

Teile den Beitrag