ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem – lokalne drużyny harcerskie na modlitwie w Licheniu

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, lokalne drużyny harcerskie modliły się o to, aby ich służba bliźnim brała wzór z pełnej miłosierdzia służby naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Wśród darów ołtarza niesionych w procesji znalazła się m. in. chusta hufcowa - część umundurowania noszona przez instruktorów harcerskich, symbolizująca braterstwo i służbę, które należą do harcerskich ideałów.
W niedzielne popołudnie, już po raz drugi, odwiedziły licheńskie sanktuarium gromady i drużyny z Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów. Wraz z drużynami przybyli także instruktorzy, seniorzy i starszyzna oraz rodziny zuchów i przyjaciele, m. in. komendant Hufca Turek i komendantka Hufca Września.
 
– Dziś w szczególny sposób wpatrujemy się w otwarty bok i serce Jezusa. Na nas się wypełniają słowa dzisiejszej Ewangelii: ‘Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli’. Jezus przychodzi do nas zebranych w tej świątyni, do tej wspólnoty uczniów. Przychodzi Zmartwychwstały z darem swego pokoju” – mówił ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz sanktuarium, celebrujący popołudniową Mszę Świętą.
 
Sakrament pokuty i pojednania oraz dar pokoju – to jest to, z czym od wieków przychodzi do nas Jezus.  – Dziś możemy naocznie doświadczyć, jak bardzo pokój na świecie jest kruchy. Wojna toczy się za naszą wschodnią granicą ale często także toczy się ona i w naszych sercach oraz domach, w których doświadczamy różnych niepokojów. Jezus przynosi inny pokój. To pokój, którego świat dać nie może. To dar pokoju, który ma wewnętrznie przemieniać człowieka – mówił ks. Stankiewicz.
Spotykamy się tutaj, ponieważ 23 kwietnia obchodzimy wspomnienie św. Jerzego, który jest patronem skautów na całym świecie. Jest to już drugie wspólne świętowanie konińskiego Hufca w licheńskim sanktuarium – wyjaśniła organizatorka spotkania, hm. Justyna Hyża-Chmielewska, zastępczyni komendanta Hufca ZHP Konin ds. programowych. Podczas liturgii modlono się za harcerzy, aby otrzymawszy od Boga łaskę wiary, byli w świecie znakiem miłosierdzia i pokoju oraz by gorliwie wypełniali złożone przyrzeczenia, służąc Bogu i Polsce, niosąc chętną pomoc bliźnim.
Wśród darów ołtarza niesionych w procesji znalazła się m. in. chusta hufcowa – część umundurowania noszona przez instruktorów harcerskich, symbolizująca braterstwo i służbę, które należą do harcerskich ideałów. Po liturgii harcerze przed bazyliką utworzyli tzw. „bratni krąg”. „Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem. Druh druhowi, druhnie druh. Hasło znaj: Czuj duch!” – śpiewali.
Text und Fotos: Sanctuary Press Office

Teile den Beitrag