SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

W przypadający 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w licheńskiej bazylice wierni modlili się podczas Mszy św. sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. W homilii ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium powiedział, że „w takim dniu jak dziś, musimy sobie przypomnieć, że Ojczyzna jest darem od Pana Boga. Przyjąć Ojczyznę to znaczy ją kochać, przyjmować i o nią dbać. To nasz chrześcijański obowiązek”.

– „Gdy dziś gromadzimy się w tej świątyni, to chcemy spojrzeć na tę codzienność, którą przeżywmy pośród innych ludzi. Jeśli dziś cała Polska obchodzi Dzień Flagi to nie jest to tylko dzień o znaczeniu społecznym czy politycznym, ale to znak, który przypomina nam o wartości, którą mamy, a o której nie możemy zapomnieć. Ta wartość ma imię: Ojczyzna. To polska ziemia. I dla nas jest ona najpiękniejsza, bo dana nam od Pana Boga. Ojczyzna to nasz dom, to język, którym się posługujemy, to kultura, historia, to wybitne dzieła naukowe i kulturalne. To wszystko co stanowi Polskę, a przede wszystkim to my, Polacy” – mówił ksiądz kustosz.
Na czym polega miłość Ojczyzny? Ksiądz Kumala przywołał słowa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 1967 roku koronując Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej powiedział, że ten wizerunek jest „programem na przyszłość”, przy nim „uczymy się miłości Ojczyzny”.
Przypominając słowa Kardynała Tysiąclecia, ksiądz kustosz podkreślił, że miłość do Ojczyny pozostaje naszym zadaniem i obowiązkiem. – „Maryja jest nauczycielką miłości do Ojczyzny, to Jej niezwykły wizerunek, który wpisuje się w historię Polski chce nam powiedzieć co jest najistotniejsze w miłości Ojczyzny. Na piersiach Maryi jest biały orzeł. Ojczyna ma być w naszym sercu. Kochać Polskę to znaczy przytulać ją do swego serca. To my tworzymy Polskę, a wiec kochając nasz kraj, mamy nawzajem siebie kochać, sobie pomagać i siebie nawzajem szanować”.
Ksiądz kustosz zachęcał także do modlitwy za Ojczyznę oraz za siebie nawzajem. Najpełniej dzieje się to w trakcie codziennej lektury Pisma Świętego, które jest słowem Boga skierowanym do nas. Nawiązał także do barw narodowych mówiąc, iż kolor biały jest symbolem dobra, czystości i szlachetności; z kolei kolor czerwony symbolizuje miłość i poświecenie.
– „Prawdziwa miłość zawsze kosztuje i wymaga poświęcenia czego niedościgłym wzorem jest Jezus Chrystus. My również z miłości mamy oddawać nasze życie dla Ojczyzny. Kiedyś nasi przodkowie przelewali krew za nasz kraj, a dziś to my mamy dbać i bronić naszej Ojczyzny troszcząc się o jej dobro” – dodał kapłan.
Kończąc rozważania, ksiądz kustosz zaznaczył, że miłość Ojczyzny to także troska o inne narody, to pamięć o nich oraz realna pomoc. Mówiąc te słowa wskazał liczne inicjatywy humanitarne w Afryce, a także wymierne i namacalne działania, jakie Polacy udzielają sąsiedniemu narodowi ukraińskiemu. – „To konkretny znak miłości ojczyzny, gdy pomagamy innym krajom. To także modlitwa o nawrócenie narodu rosyjskiego, który zatracił głos swojego sumienia. Każdy agresor potrzebuje łaski nawrócenia” – zakończył.
 
 
Po Mszy św. przy dzwonnicy, w której znajduje się dzwon Maryja Bogurodzica, dzieci mogły wziąć udział w inscenizacji przygotowanej specjalnie z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Emilia Dębińska przedstawiła najmłodszym legendę o powstaniu państwa polskiego w formie improwizacji ruchowej z udziałem dzieci i rodziców. Każde dziecko, które obserwowało i brało udział w inscenizacji, otrzymało biało-czerwoną flagę, którą mogło zabrać do domu manifestując swoje przywiązanie do barwa narodowych.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest polskim świętem od 2004. Obchodzone jest 2 maja. Tego samego dnia obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Teile den Beitrag