ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – Boże, błogosław naszej Ojczyźnie

W wizerunku Matki Bożej Licheńskiej, tulącej do serca białego orła, znajdujemy odpowiedź na pytanie o przyszłość naszej Ojczyzny. Polska będzie bezpieczna, o ile będzie blisko Jezusa.

 

W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja południowej Mszy św. w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

W słowie do wiernych ksiądz kustosz przypomniał gest ucałowania polskiej ziemi przez św. Jana Pawła II. – Papież wyjaśnił, że ten pocałunek jest jak pocałunek ręki matki, bo Polska jest naszą matką. Tym gestem uczył nas miłości Ojczyzny i miłości drugiego człowieka, solidarnej i pełnej poświęcenia. Dlatego na Polskiej ziemi zrodziła się „Solidarność”, która przyczyniła się, by Polska na nowo zyskała niepodległość – stwierdził ks. Kumala.

Wytłumaczył też symbolikę wizerunku Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski z orłem białym na piersi. – Maryja przytula również nas do swojego serca, do Jezusa. Polska będzie bezpieczna, jeśli będzie blisko Jezusa. To klucz do zrozumienia naszej codzienności, która ma wyrażać się w miłości do Polski. By odpowiedzialnie troszczyć się nie tylko o własne sprawy, ale o dobro wspólne. Wizerunek wzywa nas, by odrzucić egoizm na rzecz miłości solidarnej – podkreślił.

Co oznacza tytuł Bolesna Królowa Polski? Ks. Janusz Kumala wyjaśnił, że królowanie Maryi polega na służeniu Bogu i ludziom. – Gdy służę drugiemu człowiekowi, służę też Chrystusowi. Dziś Polska służy potrzebującym, Polacy otwierają serca dla tych, którzy uciekają przed cierpieniem i śmiercią. To miłość wymagająca, pełna poświęcenia, takiej właśnie miłości uczy nas Maryja, która prowadzi pod krzyż swojego Syna. Matka Boża przyjmuje cierpienie, ale jednocześnie wiedzie do Źródła naszego zbawienia i uzdrowienia. – Przyjmijmy Maryję świadomie do swojego życia, spełniając testament Chrystusa. Dobrze, że tu jesteśmy, że ten ważny dzień świętujemy w bazylice licheńskiej. To znak naszej wiary. Papież Jan Paweł II modlił się o umocnienie wiary. Również i my módlmy się, by nasza ojczyzna była mocna wiarą – zachęcił ks. Kumala.

Po sakramencie Eucharystii pielgrzymi modlili się słowami modlitwy ks. Piotra Skargi: „Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości (…)”.

Najbliższa Niedziela Dobrego Pasterza 8 maja to dzień szczególnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zapraszamy te osoby i ich krewnych oraz znajomych na Mszę św. o godz. 12.00.

Teile den Beitrag