SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i Światowy Dzień Ubogich w licheńskim sanktuarium

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i Światowy Dzień Ubogich, przypadające 13 listopada, przypominają o obowiązku niesienia pomocy drugiemu. Wszelkie wojny i kataklizmy mają kierować myśli ku Bożej opatrzności ponieważ Bóg troszczy się o zbawienie każdego człowieka.

Główną Mszę św. w bazylice Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, sprawował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany jest w tym roku pod hasłem „Uleczyć tęsknotę” przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i Konferencję Episkopatu Polski. Tym razem pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do Kościoła w Ukrainie. – Te słowa odnoszą się właśnie do Ukrainy, ale mają konkretne oblicze – dziecka, żony lub męża powołanego do obrony kraju. A cóż powiedzieć o tych, których bliscy stracili życie w obronie niepodległości swojej ojczyzny? Dziś wołamy do Boga, by uleczył te tęsknoty, by wreszcie nastał pokój, którego pragną ludzie w Ukrainie i w wielu innych regionach świata – mówił ks. Kumala.

W wielu krajach nie ma wolności religijnej, ludzie cierpią za wiarę w Chrystusa, a nawet oddają życie. Każdego roku ginie ponad 100 tys. męczenników za wiarę. – Są kraje, takie jak Nigeria, Arabia Saudyjska czy Chiny, w których obecność na Mszy św. wiąże się z zagrożeniem życia lub celebracja Eucharystii jest zakazana i funkcjonuje policja religijna. Ale również w Europie nie ma pełnej wolności religijnej. Ciągle trzeba się zmagać z tymi, którzy chcą usunąć krzyż z przestrzeni publicznej lub wygłuszyć poglądy ludzi głoszących Ewangelię Chrystusa. Jezus zapowiedział, że chrześcijanie będą prześladowani. Co to oznacza dla nas? Pierwsza refleksja to nasza odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i innych – zauważył ksiądz kustosz.

W drugą niedzielę listopada przypadł także ogłoszony przez papieża Franciszka V Światowy Dzień Ubogich. Hasłem tego dnia są słowa „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9). – Tak łatwo zapominamy o tej rzeczywistości. Troszczymy się o siebie, i słusznie, ale zapominamy o innych, za których również jesteśmy odpowiedzialni, a czekają na kromkę chleba. Ogromne są potrzeby tych, którzy w różny sposób są ubodzy. Oby poszukujący domu spotkali gościnne serca, chociaż uśmiech i modlitwę. Po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki Chrystus zapyta, co dobrego zrobiliśmy dla innych – podkreślił ks. Kumala. Zwrócił uwagę, że  największym ubóstwem człowieka jest brak Boga w sercu. Przypomniał o powinności modlitwy za ubogich tego świata, którzy ruszają na wojnę, ulegają manipulacjom, potrzebują Boga.

Wszelkie wojny, kataklizmy i prześladowania mają kierować nasze myśli ku Bożej opatrzności, byśmy uwierzyli Bogu, który troszczy się o zbawienie każdego człowieka. Gdy jesteśmy prześladowani lub wyśmiewani składajmy świadectwo, że Bóg jest naszym bogactwem. Chrystus mówi, że włos z głowy nam nie spadnie, nie bójmy się tego, co może nas spotkać. Zabierzmy z licheńskiego sanktuarium, które jest sanktuarium przemiany, wezwanie kochającego Boga. Wskazuje na Niego Matka Boża Licheńska, Bolesna Królowa Polski, która przygarnia nas wszystkich, bo do piersi tuli białego orła.

W najbliższą niedzielę, 20 listopada przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. w licheńskiej bazylice zostanie odmówiony Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Jest to również patronalne święto służby liturgicznej. Zapraszamy wszystkich, którzy byli kiedyś ministrantami na uroczystą mszę św. o godz. 12.00 celebrowaną przez ks. abp. Tomasza Grysa, nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze.

Teile den Beitrag