SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i Światowy Dzień Ubogich w licheńskim sanktuarium

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i Światowy Dzień Ubogich, przypadające 13 listopada, przypominają o obowiązku niesienia pomocy drugiemu. Wszelkie wojny i kataklizmy mają kierować myśli ku Bożej opatrzności ponieważ Bóg troszczy się o zbawienie każdego człowieka.

Główną Mszę św. w bazylice Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, sprawował ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany jest w tym roku pod hasłem „Uleczyć tęsknotę” przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i Konferencję Episkopatu Polski. Tym razem pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do Kościoła w Ukrainie. – Te słowa odnoszą się właśnie do Ukrainy, ale mają konkretne oblicze – dziecka, żony lub męża powołanego do obrony kraju. A cóż powiedzieć o tych, których bliscy stracili życie w obronie niepodległości swojej ojczyzny? Dziś wołamy do Boga, by uleczył te tęsknoty, by wreszcie nastał pokój, którego pragną ludzie w Ukrainie i w wielu innych regionach świata – mówił ks. Kumala.

W wielu krajach nie ma wolności religijnej, ludzie cierpią za wiarę w Chrystusa, a nawet oddają życie. Każdego roku ginie ponad 100 tys. męczenników za wiarę. – Są kraje, takie jak Nigeria, Arabia Saudyjska czy Chiny, w których obecność na Mszy św. wiąże się z zagrożeniem życia lub celebracja Eucharystii jest zakazana i funkcjonuje policja religijna. Ale również w Europie nie ma pełnej wolności religijnej. Ciągle trzeba się zmagać z tymi, którzy chcą usunąć krzyż z przestrzeni publicznej lub wygłuszyć poglądy ludzi głoszących Ewangelię Chrystusa. Jezus zapowiedział, że chrześcijanie będą prześladowani. Co to oznacza dla nas? Pierwsza refleksja to nasza odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i innych – zauważył ksiądz kustosz.

W drugą niedzielę listopada przypadł także ogłoszony przez papieża Franciszka V Światowy Dzień Ubogich. Hasłem tego dnia są słowa „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9). – Tak łatwo zapominamy o tej rzeczywistości. Troszczymy się o siebie, i słusznie, ale zapominamy o innych, za których również jesteśmy odpowiedzialni, a czekają na kromkę chleba. Ogromne są potrzeby tych, którzy w różny sposób są ubodzy. Oby poszukujący domu spotkali gościnne serca, chociaż uśmiech i modlitwę. Po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki Chrystus zapyta, co dobrego zrobiliśmy dla innych – podkreślił ks. Kumala. Zwrócił uwagę, że  największym ubóstwem człowieka jest brak Boga w sercu. Przypomniał o powinności modlitwy za ubogich tego świata, którzy ruszają na wojnę, ulegają manipulacjom, potrzebują Boga.

Wszelkie wojny, kataklizmy i prześladowania mają kierować nasze myśli ku Bożej opatrzności, byśmy uwierzyli Bogu, który troszczy się o zbawienie każdego człowieka. Gdy jesteśmy prześladowani lub wyśmiewani składajmy świadectwo, że Bóg jest naszym bogactwem. Chrystus mówi, że włos z głowy nam nie spadnie, nie bójmy się tego, co może nas spotkać. Zabierzmy z licheńskiego sanktuarium, które jest sanktuarium przemiany, wezwanie kochającego Boga. Wskazuje na Niego Matka Boża Licheńska, Bolesna Królowa Polski, która przygarnia nas wszystkich, bo do piersi tuli białego orła.

ks. Janusz Kumala MIC, 13 listopada 2022 r.

W najbliższą niedzielę, 20 listopada przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. w licheńskiej bazylice zostanie odmówiony Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Jest to również patronalne święto służby liturgicznej. Zapraszamy wszystkich, którzy byli kiedyś ministrantami na uroczystą mszę św. o godz. 12.00 celebrowaną przez ks. abp. Tomasza Grysa, nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze.

Podziel się wpisem

Udostępnij na facebook
Udostępnij na twitter
Udostępnij na linkedin
Udostępnij na pinterest
Udostępnij na print
Udostępnij na email
X