ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Szukajcie tego, co w górze – Niedziela Wielkanocna

Pełni wielkanocnej radości katolicy obchodzą dziś Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia liczni pielgrzymi odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, świętując Wielką Noc, gdy Chrystus, prawdziwy Baranek przez swoją śmierć „zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie”.

Kościół w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego modli się, by obchodząc najważniejszą chrześcijańską uroczystość, zostać odnowionym przez Ducha Świętego i móc zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Odczytywany w Wielkanoc fragment Ewangelii według św. Jana opowiada o niewiastach i uczniach, którzy udali się do grobu Jezusa i zastali puste wnętrze. Jak mówi Ewangelista, wtedy dopiero zrozumieli, co znaczy, że „On ma powstać z martwych”.

– Ten dzień jest niezwykle istotny dla wszystkich wierzących. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa każdy winien wierzyć w to, że kiedyś zmartwychwstanie, a jego życie nie zakończy się w momencie śmierci – mówił ks. Sławomir Homoncik MIC, który przewodniczył południowej Mszy Świętej w wielkanocną niedzielę. Zachęcał, by uzmysłowić sobie tę prawdę, i żyć nią na co dzień.

Podczas homilii ks. Homoncik zapraszał zebranych, by odbyli symboliczną „pielgrzymkę” będąc w licheńskiej świątyni: spod krzyża w nawie zachodniej do figury Zmartwychwstałego w nawie wschodniej. Wspólnota Kościoła „pielgrzymowała” w ten sposób w Triduum Paschalnym uczestnicząc w Męce i Śmierci Jezusa, a teraz świętując Jego zmartwychwstanie.

Zakonnik nawiązał do zwyczaju zawieszania na szyi łańcuszka z krzyżykiem – znaku Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zapytał, czy pielgrzymi noszą w swoim sercu wiarę w zmartwychwstanie Jezusa. Czy przebyli już symbolicznie drogę ze śmierci do życia w wierze? Marianin ukazał w homilii, jak ważne jest przebycie drogi od zewnętrznego znaku krzyża do wiary ukrytej w sercu, ale jawnej wobec świata. Jest to możliwe poprzez doświadczenie sedna świąt wielkanocnych, którym jest przejście ze śmierci do życia. „Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus” pisał św. Paweł w Liście do Kolosan odczytywanym dziś w kościołach.

W Niedzielę Wielkanocną księża marianie składali pielgrzymom życzenia, by Zmartwychwstały Pan napełniał serca pokojem i radością, a przede wszystkim przekonał o swojej miłości i uzdolnił do życia nią.

Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte w sanktuarium według porządku niedzielnego:

  • w bazylice: 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
  • w kościele parafialnym: 8.30, 10.30, 12.00, 17.00
  • w klasztorze w lesie grąblińskim o godz. 8.00.

Teile den Beitrag