SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji włocławskiej

Niemal 200 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji włocławskiej w sobotę, 25 listopada wzięło udział w dniu skupienia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Mężczyźni słuchali konferencji, wzięli udział w południowej Mszy Świętej w bazylice licheńskiej oraz omawiali bieżące sprawy dotyczące ich posługi.

Konferencje dla szafarzy wygłosił ks. dr Zbigniew Gmurczyk, prowadzący włocławski Dom św. Józefa. Kapłan ukazał osobę szafarza nadzwyczajnego jako człowieka Eucharystii, Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkanie było także czasem wymiany doświadczeń w parafiach.

– Na pewno macie doświadczenie, jak chorzy czekają na Pana Jezusa. Ich tęsknota i pragnienie spotkania są nie od opisania. Pojawia się uśmiech, szczęście, nawet, gdy są bardzo chorzy. To, że można przynieść Pana Jezusa jest wielkim darem, przedsmakiem nieba – zauważył ks. Janusz Kumala MIC w homilii podczas południowej Mszy Świętej w licheńskiej bazylice.

– Ich zadaniem jest udzielanie Komunii Świętej podczas Eucharystii, pomoc kapłanom, ale przede wszystkim to zanoszenie Komunii Świętej chorym, do domów. W naszej diecezji nie wszystkie parafie, które mają szafarzy, wykorzystują ich potencjał. Widać jednak, że to się zmienia i idzie w dobrym kierunku. Coraz więcej chorych otrzymuje Komunię przez posługę szafarzy – wyjaśnił ks. Dariusz Fabisiak, diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, organizator dnia skupienia.

Kapłan podkreśla, że nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej są bardzo potrzebni w Kościele. Na terenie diecezji włocławskiej posługuje 245 mężczyzn. – W mojej parafii niemożliwe jest, żeby księża do południa w niedzielę zanieśli Jezusa chorym, a nadzwyczajni szafarze docierają do ich domów. Uczestniczą w mszy o 9, zabierają Najświętszy Sakrament, otrzymują błogosławieństwo i idą do chorych, którzy w tym czasie słuchają Mszy Świętej za pośrednictwem radia. Widzę ogromną potrzebę tej posługi, zwłaszcza, gdy sam chodzę do chorych, widzę, jak oni bardzo czekają.

Krzysztof Jakubowski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej od 15 lat. Do tej posługi został zaproszony przez swojego proboszcza. – To było wielkie zaskoczenie, mimo że jestem bardzo związany z Kościołem. Od ponad 40 lat z żoną należymy do Ruchu Światło Życie. Myślę, że Bogu nie należy odmawiać, mimo, że uważam, że nie jestem godzien dotykać Ciała Pana Jezusa – wspominał mężczyzna dodając ze wzruszeniem – Za każdym razem, gdy udzielam Komunii Świętej, czuję się, jakbym to robił po raz pierwszy. Nie popadam w rutynę. To dla mnie święta chwila.

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to osoby wyznaczone do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych (kapłanów). Do pełnienia powierzonej posługi powoływani są na konkretny czas, z założenia – na terenie swojej diecezji. W ciągu roku w diecezji włocławskiej dla tej grupy odbywa się kilka spotkań formacyjnych. Są to np. dwa dni skupienia i jeden weekend formacyjny.

Teile den Beitrag