SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Dzień dziękczynienia za Zgromadzenie Księży Marianów

Pielgrzymi w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej dziękowali w modlitwie podczas Mszy św. 17 września za powołanie i posługę Zgromadzenia Księży Marianów na całym świecie.

Okazją do wyrażenia wdzięczności za działalność braci i księży marianów była 322. rocznica śmierci św. o. Stanisława Papczyńskiego, który w 1670 r. złożył deklarację założenia zakonu. Zgromadzenie Księży Marianów jest szczególnie wezwane do zgłębiania tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i szerzenia kultu maryjnego, do modlitwy za zmarłych oraz apostolatu, czyli działalności duszpasterskiej, misyjnej i prowadzenia dzieł miłosierdzia. Dziś marianie posługują w 19 krajach.

Południowej Mszy św. w niedzielę w bazylice licheńskiej przewodniczył ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium.

W głoszonej homilii przytoczył wciąż aktualne słowa o. Papczyńskiego, który zgodnie z przesłaniem Pisma Świętego zachęcał do modlitwy za nieprzyjaciół Boga i Kościoła oraz do przebaczenia. Ksiądz kustosz podkreślił w odniesieniu do Ewangelii, że pierwszym krokiem do przebaczenia jest doświadczenie Bożego miłosierdzia w sercu.

Po Mszy św. wierni przeszli w procesji do kaplicy św. Stanisława Papczyńskiego, gdzie złożono kwiaty przy relikwiach świętego założyciela zgromadzenia, odśpiewano hymn mariański oraz odmówiono modlitwę.

Podziel się wpisem