SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Gody Baranka – Rekolekcje fundacji Theosis dla małżeństw

„Gody Baranka” to temat rekolekcji skierowanych do małżeństw, które w licheńskim sanktuarium w weekend 22-24 września zorganizowała Fundacja Theosis.

Wśród tematów poruszonych podczas spotkania pojawiły się: powołanie małżeńskie, trudności, na jakie trafiają małżonkowie, owocowanie i płodność, a także przygotowanie na odejście do wieczności. Rekolekcje opracowało małżeństwo: Monika i Marcin Gajdowie, a poprowadzili Kasia i Przemek Sachajowie, rodzice czworga dzieci. Wzięły w nich udział małżeństwa, które pragnęły odnowić swoją relację małżeńską w trzech aspektach: ciała, emocji oraz ducha. Posługę duszpasterską prowadził o. Maciej Biskup OP.
Charakterystycznym elementem rekolekcji były konferencje zilustrowane muzyką i ruchem. Taniec obecny w modlitwie wspomaga niezwykle intensywne wewnętrzne przeżywanie omawianych zagadnień.

Z różnych propozycji rekolekcji regularnie korzystają państwo Monika i Tomek. Głównym celem dla nich jest pogłębienie osobistej relacji z Panem. Tym razem jednak chcieli popracować nad jednością małżeńską. – Ostatni rok naszego życia był trudnym czasem. Wielość obowiązków dnia codziennego i towarzyszące nam przemęczenie sprawiły, że w naszej relacji pojawiło się więcej napięć. Nierozwiązywane na bieżąco trudności piętrzyły się i oddalaliśmy się od siebie – mówią małżonkowie. Odpowiedzią na taką sytuację były rekolekcje organizowane przez Fundację Theosis. – Dla mnie był to najpierw czas powrotu do siebie samej, konfrontacji ze swoją słabością, na którą tak często sobie nie przyzwalam. Zdałam sobie sprawę, że mój mąż również jest kruchą istotą, a wymagam od niego, aby zawsze był silny. Podczas rekolekcji pojawiła się refleksja, że myśl o śmierci współmałżonka intensyfikuje miłość do niego – opowiadała pani Monika. – Było dużo wzruszeń i porywów serca, co potęgowało bliskość i otwierało na siebie. Mogliśmy powrócić do pierwotnej miłości. Ważnym dla nas momentem było uświadomienie sobie, że kryzysy, których doświadczamy w życiu małżeńskim nie muszą niszczyć więzi między nami, ale mogą być szansą na rozwój. Mogą być przestrzenią dla czegoś nowego, lepszego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za doświadczenie obecności pięknych małżeństw, których piękno jest odbiciem piękna Pana – wyznali małżonkowie podkreślając, jak ważny był dla nich kontakt pozawerbalny z prowadzącymi i ich pełna miłości i pokory postawa towarzyszenia.

Nazwa Fundacji, która zorganizowała rekolekcje, „Theosis” pochodzi z języka greckiego. Słowo oznacza przebóstwienie. Do jej celów należy działalność oświatowa i promocja stylu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich, promocja metod psychoterapii uwzględniających światopogląd i filozofię chrześcijańską, a także działalność charytatywna. Więcej o organizacji: www.fundacjatheosis.pl

Podziel się wpisem