SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Imieniny Maryi

Świętowanie Imienin Maryi w licheńskim sanktuarium stało się już doroczną tradycją. W sobotę, 9 września tuż przed liturgicznym wspomnieniem Najświętszego Imienia Najświętszej Maryi Panny przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej składane są bukiety. Odmawiana jest litania kwiatów, a wieczorem odbywa się koncert pieśni maryjnych.

Mszy Świętej przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, dyrektor Centrum Formacji Maryjnej w licheńskim sanktuarium W homilii przypominał objawienia Matki Bożej, które miały miejsce w 1850 roku w pobliskim lesie grąblińskim. – Dziękujemy Maryi za Jej obecność, oddanie Bogu i ludziom, za powołanie, które przyjęła. Patrzymy na Nią, jako na Tę, która jest naszą najlepszą Nauczycielką, Wychowawczynią i uczy nas pięknego życia z Bogiem – mówił zakonnik, zachęcając – Zabierzmy Maryję do serca, do naszych domów, rodzin. Niech będzie znakiem, że warto pięknie żyć. Warto żyć miłością.
Podczas Mszy swoje przyrzeczenia małżeńskie odnowiło 29 par małżeńskich. Z najdłuższego stażu cieszyli się małżonkowie przeżywający 54 rocznicę ślubu. W liturgii wzięli udział uczestnicy trwającego w sanktuarium XIII Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z różnych stron Polski a także grupa pielgrzymów ze Słowacji.
Ceremonię złożenia kwiatów poprzedziła modlitwa litanią kwiatów – „Bądź pochwalona Matko Boża, pięknem licheńskiego sanktuarium, Bądź pochwalona Matko Boża, pięknem ołtarza w kwiatach; Bądź pochwalona, Matko Boża, pięknem kwiatów: Twej twarzy z licheńskiego obrazu”. Po liturgii odbył się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Barbary Kaczor, organistki licheńskiej bazyliki.

Podziel się wpisem