SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Kurs „Nowe Życie”

W Licheniu po raz kolejny odbył się kurs „Nowe Życie” prowadzony przez Ekipę dla Jezusa.
Celem kursu stanowiącego część formacji w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji jest przekazanie doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem i możliwość podjęcia osobistych decyzji wiary. Uczestnicy są zapraszani do powierzenia Mu swojego życia i przyjęcia Jego łaski. Kurs „Nowe życie” jest obecny w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od sześciu lat. To pierwszy kurs formacyjny, wprowadzający w doświadczenie spotkania Boga.
W dniach 9 – 12 listopada 2023 w Licheniu odbędzie się kurs Jan. Zapisy i szczegóły pod linkiem w pierwszym komentarzu.

Podziel się wpisem