SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła świętowanie Triduum Paschalnego w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył ks. Adam Stankiewicz MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów. W Wielki Czwartek Kościół katolicki wspomina dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

W homilii skierowanej do wiernych ks. Stankiewicz mówił o tym, co to znaczy „kochać” i w jaki sposób można okazywać miłość drugiemu człowiekowi. Wskazał na Jezusa, który nie słowem, a własnym przykładem, pokazuje nam, co to znaczy kochać bliźniego.

– Kochać to znaczy być obecnym dla drugiego człowieka. To lekcja miłości Jezusa, który tak nas ukochał, abyśmy klęcząc przed Jego ołtarzem, zapragnęli przyjąć Go do swojego serca. W Eucharystii Jezus daje nam siebie jako pokarm. Robi to po to, aby nasza dusza mogła żyć wiecznie.

Homileta podkreślił także, że Jezus, będąc Bogiem, uniżył się przed uczniami.

– Za każdym razem, gdy jesteśmy na Eucharystii, On przygotowuje dla nas ucztę. A robi to dlatego, abyśmy wracając do swoich domów, potrafili służyć innym. Prośmy Go, aby pozwolił nam zakosztować czym jest prawdziwa miłość.

Po liturgii Słowa nastąpił obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom, którego dokonał główny celebrans. Znak ten, uczyniony na wzór Chrystusa obmywającego stopy apostołom, uczy nas miłości bliźniego. Na zakończenie wielkoczwartkowej liturgii Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony do Ołtarza wystawienia znajdującego się w kaplicy Trójcy Świętej, w dolnej części licheńskiej bazyliki.

Podczas Mszy św. śpiew prowadził Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater” pod dyrekcją pana Jacka Hyżnego.

Podziel się wpisem